MENU

Przedstawiciele Centrum na XII NATO CAX FORUM

Jedną z doskonałych okazji pozyskiwania i wymiany doświadczeń są spotkania konferencyjne użytkowników systemów symulacyjnych służących do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń wspomaganych komputerowo CAX (Computer Assisted Exercises). Państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego i jego partnerzy spotykają się co roku na forum organizowanym przez rzymskie Centrum Doskonalenia Modelowania i Symulacji M&SCoE (Modelling and Simulation Centre of Excellence). Tegoroczna, XII edycja NATO CAX Forum odbyła się w dniach 26-29 października we Florencji we Włoszech. Równolegle odbywały się również warsztaty: VIII Workshop and Applied Modeling and Simulation (WAMS), stanowiące element długoterminowych prac specjalistycznych.

W konferencji uczestniczyło przeszło 230 reprezentantów 28 państw i instytucji NATO. Przebieg forum miał postać paneli tematycznych z ogólnym podziałem na odbywające się równolegle 2-3 sesje CAX forum (w zależności od dnia) oraz jedną sesję w ramach WAMS.

Problematyka poruszana podczas forum:
1. W obszarze technicznym:

 • doświadczenia państw członkowskich oraz instytucji NATO;
 • podejście do współczesnych wyzwań związanych z modelowaniem i symulowaniem działań;
 • modelowanie działań połączonych i operacji, ze szczególnym uwzględnieniem działań nieregularnych;
 • współdziałanie ośrodków (centrów) symulacji, wymiana doświadczeń, zdolności technicznych i oprogramowania;
 • interakcja systemów dowodzenia i kierowania oraz systemów wsparcia dowodzenia z systemami symulacyjnymi;
 • standaryzacja rozwiązań w NATO;
 • aktualne wymagania sprzętowe, sieciowe i bezpieczeństwa;
 • narzędzia wsparcia procesu przygotowania, organizowania, prowadzenia i oceny ćwiczeń wspomaganych komputerowo.

2. W obszarze procedur operacyjnych:

 • doświadczenia państw członkowskich oraz instytucji NATO;
 • wyzwania dotyczące organizacji ćwiczeń CAX;
 • proces planowania ćwiczeń CAX;
 • współpraca w zakresie standaryzacji procedur, platform technicznych;
 • eksploatacja narzędzi wspierających realizację CAX;
 • prowadzenie ćwiczeń z elementami poziomu strategicznego, operacyjnego i taktycznego w ramach jednego przedsięwzięcia szkoleniowego;
 • eksperymentowanie.

Delegacja Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Sztuki Wojennej w składzie płk Marek SOŁODUCHA – Szef CSiKGW, ppłk Mirosław KĘDZIERSKI – starszy specjalista Zespołu Operacyjnego, uczestniczyła w znacznej części organizowanych sesji, skupiając się na pozyskiwaniu doświadczeń i prognoz rozwoju związanych z systemem JTLS oraz narzędziami przydatnymi z punktu widzenia ćwiczeń organizowanych w naszym Centrum.

Materiały z konferencji są dostępne (po rejestracji) na stronie: https://www.mscoe.org/library/cax-forum-2017-library/

Opracował
ppłk Mirosław KĘDZIERSKI


wróć