MENU

Zakończenie specjalistycznego kursu operatorów systemu symulacyjnego JTLS

W dniach 14-26.01.2018r. w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych został przeprowadzony kurs specjalistyczny dla operatorów stacji roboczej systemu symulacyjnego JTLS.

Celem kursu było przygotowanie jego uczestników pod względem teoretycznym i praktycznym w zakresie obsługiwania stacji roboczej systemu symulacyjnego JTLS. Uwzględniając założony cel kursu oraz wymagania dotyczące wiedzy ogólnej i specjalistycznej uczestników, zrealizowano zadania szkoleniowe z obszaru sił powietrznych, wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił specjalnych, logistyki oraz dowodzenia wojskami.

W kursie uczestniczyło 35 przedstawicieli jednostek i instytucji wojskowych Sił Zbrojnych RP. Warunkiem ukończenia kursu było uczestnictwo w zajęciach programowych oraz zaliczenie ćwiczenia kontrolnego, podczas którego uczestnicy kursu wykazali się umiejętnościami praktycznej obsługi stacji roboczej JTLS, min. stawianiem rozkazów bojowych i analizą meldunków w systemie JTLS.

Na zakończenie kursu, uczestnikom kursu wręczono zaświadczenia ukończenia kursu dopuszczające do samodzielnej obsługi stacji roboczej systemu symulacyjnego JTLS w czasie ćwiczeń dowódczo-sztabowych wspomaganych komputerowo.

Opracował: ppłk Władysław BIAŁO
Zdjęcia: st.chor.sztab. Piotr Przyborowski


wróć