MENU

Kurs specjalistyczny dla administratorów aplikacji JEMM

Pierwszy kurs administratorów aplikacji JEMM (Joint Exercise Management Module) w 2018 roku został przeprowadzony w dniach od 29 stycznia do 2 lutego, na bazie odpowiednio skonfigurowanej pracowni w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych. Była to kolejna edycja realizowana pod auspicjami Akademii Sztuki Wojennej w ramach oferty CDKO.

Zajęcia prowadziła doświadczona kadra Centrum, bazując na licznych przykładach praktycznego wykorzystania aplikacji podczas ćwiczeń. Przedmiotem szkolenia było zdobycie umiejętności zarządzania JEMM w poszczególnych etapach realizacji ćwiczenia. Kurs przeznaczony był dla osób przewidywanych do pełnienia funkcji Administratorów Scenariusza zakładających i obsługujących bazę danych aplikacji, z uwzględnieniem podstawowych technicznych aspektów instalacji na serwerze.
Pierwszy dzień zajęć stanowiły wykłady poświęcone określeniu miejsca aplikacji JEMM w ćwiczeniach, omówieniu struktury i zasad tworzenia bazy danych. Kolejne dni poświęcone zostały praktycznym ćwiczeniom, podczas których uczestnicy kursu nabyli umiejętności samodzielnej pracy oraz koordynowania działalności funkcyjnych zespołu autorskiego ćwiczenia odpowiedzialnego za plan podawania wiadomości oraz plan obserwacji.

Końcowym elementem było sprawdzenie uczestników kursu z opanowanej wiedzy i praktycznego przygotowania treningowego scenariusza ćwiczenia w aplikacji JEMM. Oceny wykonanych prac dokonał Kierownik Kursu ppłk Mirosław KĘDZIERSKI – z Zespołu Operacyjnego CSiKGW. Wszyscy kursanci pomyślnie przeszli przez ten etap, czego finalnym akcentem było wręczenie certyfikatów ukończenia kursu i dopuszczenie do pełnienia funkcji administratorów scenariusza w aplikacji JEMM.

W kursie udział wzięło 14 oficerów i podoficerów, w tym po raz pierwszy oficerowie z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Akademii Wojsk Lądowych, a ponadto przedstawiciele jednostek inżynieryjnych, logistycznych i Sił Powietrznych, w których mogą praktycznie zostać wykorzystane nabyte umiejętności.

Opracował: ppłk Mirosław Kędzierski
Zdjęcia: st.chor.sztab. Piotr Przyborowski


wróć