MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Zakończenie kursu doskonalącego "Przygotowanie kandydatów na stanowiska służbowe występujące w terenowych organach administracji wojskowej zaszeregowane do stopnia wojskowego porucznika"

W dniu 08.11.2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie kursu doskonalącego "Przygotowanie kandydatów na stanowiska służbowe występujące w terenowych organach administracji wojskowej zaszeregowane do stopnia wojskowego porucznika".

Celem kursu było przygotowanie i doskonalenie jego uczestników do praktycznej realizacji zadań na zajmowanych stanowiskach służbowych w obszarze administrowania zasobami osobowymi na potrzeby pokojowego i wojennego uzupełnienia SZ RP.

            Kurs przeznaczony jest dla oficerów o stopniu etatowym porucznika zajmujących stanowiska w Terenowych Organach Administracji Wojskowej.

Kurs organizowany jest w ramach systemu doskonalenia zawodowego i stanowi istotny element w procesie podnoszenia kwalifikacji żołnierzy zawodowych.

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu niezwykle istotnym jest aktualizowanie wiedzy w dziedzinie administrowania zasobami osobowymi. Kurs wychodzi również naprzeciw zapotrzebowaniu i otwiera możliwość rozpoczęcia służby na stanowiskach w komórkach personalnych JW.

Szkolenie zostało przygotowane we współpracy z Zarządem Organizacji i Uzupełnień P-1 SG WP oraz Zakładem Organizacji i Mobilizacji Wojsk Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej.

Zajęcia przygotowali i przeprowadzili również wykładowcy z Departamentu Kadr MON, Biura Ewidencji Wojskowej WP, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień Mokotów.

Podczas egzaminu końcowego, jak również w trakcie całego szkolenia, największym zasobem wiedzy wykazali się: por. Marcin CHEŁCHOWSKI i ppor. Szymon ANDRZEJEWSKI.

W opinii słuchaczy wykłady oraz ćwiczenia realizowane w trakcie kursu były bardzo dobrze przygotowane, a nabyta wiedza i umiejętności mogą być z powodzeniem wykorzystywane w praktyce.


wróć