MENU
plakat 1

plakat 2

Zakończenie "Kursu doskonalącego żołnierzy zawodowych sekcji logistyki S-4 sztabu oddziału".

W dniu 25.10.2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie "Kursu doskonalącego żołnierzy zawodowych sekcji logistyki S-4 sztabu oddziału"..

Celem kursu było poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności żołnierzy zawodowych sekcji logistyki S-4 w zakresie planowania i kierowania zabezpieczeniem logistycznym osiągania gotowości do podjęcia działań (OGdPD) przez jednostkę, działań taktycznych oraz logistycznej działalności bieżącej.

Kurs organizowany jest w ramach systemu doskonalenia zawodowego i stanowi istotny element w procesie podnoszenia kwalifikacji żołnierzy zawodowych.
W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu niezwykle istotnym jest aktualizowanie wiedzy w dziedzinie administrowania zasobami logistycznymi. Kurs wychodzi również naprzeciw zapotrzebowaniu i otwiera możliwość rozpoczęcia służby na stanowiskach
w sekcjach logistycznych jw.

Szkolenie zostało przygotowane we współpracy z Zakładem Logistyki Wojskowej Wydziału Wojskowego ASzWoj. Zajęcia przygotowali i przeprowadzili: ppłk dr inż. Zdzisław MALINOWSKI, ppłk mgr inż. Adam PAŃCZUK, ppłk mgr inż. Adam SŁOWIKOWSKI, ppłk dr inż. Marcin GROMEK z Zakładu Logistyki Wojskowej oraz wykładowcy z Zakładu Organizacji i Mobilizacji Wojsk ppłk mgr Adam RYBKA i mjr mgr Jacek DROSZCZ.

Podczas egzaminu końcowego, jak również w trakcie całego szkolenia, największym zasobem wiedzy wykazali się: por. Igor Łukasz REDOS i kpt. Piotr SŁOWIŃSKI.

W opinii słuchaczy wykłady oraz ćwiczenia realizowane w trakcie kursu były bardzo dobrze przygotowane, a nabyta wiedza i umiejętności mogą być z powodzeniem wykorzystywane w praktyce.

Uroczystego podsumowania i zakończenia kursu dokonał Szef Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów płk dr inż. Robert RYCZKOWSKI wraz z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej ppłk mgr inż. Adamem SŁOWIKOWSKIM.

wróć