MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Rozpoczęcie "Kursu taktycznego dla oficerów rezerwy sztabu batalionu zmechanizowanego" oraz "Kursu taktycznego dla oficerów rezerwy sztabu batalionu ochrony".

W dniu 09.10.2019 r. w Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Pionu Doskonalenia Kursowego Akademii Sztuki Wojennej odbyło się uroczyste rozpoczęcie "Kursu taktycznego dla oficerów rezerwy sztabu batalionu zmechanizowanego" oraz "Kursu taktycznego dla oficerów rezerwy sztabu batalionu ochrony". Inauguracji kursu dokonał Prorektor ds. Dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej płk dr hab. inż. Leszek ELAK oraz Szef Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów płk dr inż. Robert RYCZKOWSKI.

Kursy przeznaczone są dla oficerów rezerwy, którzy w ramach przydziałów mobilizacyjnych pełnią obowiązki lub planowani są do objęcia stanowiska służbowego w sztabach batalionu zmechanizowanego oraz batalionu ochrony.

Zakres przedmiotowy kursu obejmuje zagadnienia funkcjonowania i prowadzenia działania jednostek szczebla batalionu. W ramach kursu doskonalona będzie wiedza z zakresu dowodzenia pododdziałem oraz dotycząca aspektów funkcjonowania batalionu, jako samodzielnego podmiotu działającego w określonym środowisku. Ponadto słuchacze doskonalić będą swoją wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnowojskowych a także umiejętności praktyczne podczas szkolenia strzeleckiego.

W kursach uczestniczy po 20 oficerów i podchorążych rezerwy powołanych na szkolenie przez Wojskowe Komendy Uzupełnień.

Uroczyste zakończenie kursu planowane jest na dzień 05.12.2019 r.

Trwający kurs jest kolejnym kursem w Akademii Sztuki Wojennej w ramach systemu szkolenia rezerw osobowych w Siłach Zbrojnych RP w 2019 roku.


wróć