MENU

Kryzysowe K2: Koordynacja i Komunikacja (BRAMA-18)

Oficerowie ćwiczący skupiają się przede wszystkim na doskonaleniu umiejętności dowódczych i sztabowych, są także nieustannie oceniani przez rozjemców różnych rodzajów wojsk pod tym względem. Jednakże w ćwiczeniu, którego istotnym elementem jest kryzys, stan wojenny oraz działania hybrydowe, nie sposób pominąć kwestii społecznych. Rejon hipotetycznej obrony nie jest wyludniony – wręcz przeciwnie: jest zamieszkany przez ludność kilku narodowości; mieszkańcy pracują, prowadzą codzienne życie, korzystają z przestrzeni miejskich i wiejskich, komunikacji, łączności, systemów, itd. Dlatego też w strukturze organizacyjnej BRAMY-18 zaimplementowane zostały także zespoły o zadaniach związanych komunikacją społeczną i relacjami społecznymi: Zespół Współpracy Cywilno-Wojskowej oraz Zespół Komunikacji Społecznej.

Działalność CIMIC przejawia się m.in. w operacjach prowadzonych w ramach planowania obrony cywilnej w sytuacji zagrożeń. Oficerowie i pracownicy cywilni tych komórek mają za zadanie nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów pomiędzy dowódcami sojuszniczymi i narodowymi, a narodowymi organami władzy (wojskowymi i cywilnymi) oraz ludnością cywilną na obszarze prowadzenia operacji. To właśnie oni zbierają szczegółowe informacje dotyczące czynników społecznych, politycznych, kulturowych, ekonomicznych, środowiskowych oraz humanitarnych. Zwracają szczególną uwagę na relacje pomiędzy lokalną ludnością cywilną, instytucjami pozamilitarnymi a siłami zbrojnymi. Ich celem jest dbałość o wzajemną współpracę, ale także identyfikacja potencjalnych zagrożeń środowiskowych dla powodzenia operacji.

 

Zespół Komunikacji Społecznej dba w szczególności o medialny przekaz dotyczący operacji, wpisując się tym samym w szerokie zagadnienie komunikacji strategicznej i przeciwdziała dezinformacji. 

Podczas ćwiczenia BRAMA-18 członkowie Zespołu Komunikacji Społecznej ASzWoj i Straży Granicznej spotkali się z doradcą Wojewody Podlaskiego i byłym posłem na Sejm RP, Romanem Czepe, który nadzoruje m.in. kwestie komunikacyjne urzędu wojewódzkiego i Wojewody. Spotkania pozwoliło sformułować podstawowe wnioski dotyczące komunikacji w czasie kryzysu, sprowadzające się do idei współpracy pomiędzy rzecznikami prasowymi podmiotów zaangażowanych w cały proces. – Kluczem do sukcesu komunikacyjnego w czasie chaosu jest jednolitość, a przynajmniej spójność komunikatów, pochodzących od oficerów prasowych wojska i służb mundurowych, takich jak Straż Graniczna czy Policja, oraz rzeczników prasowych na różnych poziomach administracji państwowej – zaznaczał doradca Wojewody. Wypracowano także rekomendację, dotycząca wspólnych szkoleń dla rzeczników prasowych administracji państwowej i służb mundurowych.

Zespół Komunikacji Społecznej nawiązał również współpracę z ośrodkiem regionalnym Telewizji Polskiej w Białymstoku. Przez dwa dni, ćwiczącym oficerom towarzyszyli dziennikarze TVP Białystok: red. Monika Andrulewicz, red. Andrzej Łukowski oraz operator kamery Jakub Klimaszewski, szkoląc w zakresie udzielania wypowiedzi przed kamerą oraz udzielając licznych „warsztatowych” wskazówek.

 

 Efektem współpracy z TVP 3 Białystok oraz Telewizyjnej Agencji Informacyjnej sa liczne materiały medialne, które ukazały się na antenie ogólnopolskiej TVP („Teleexpress”, „Panorama”) oraz regionalnej („Poranek w obiektywie”, „Obiektyw” i „Przegląd Suwalski”).

Zobacz również:


wróć