MENU
01maj

Kryzysowe K2: Koordynacja i Komunikacja (BRAMA-18)

Pierwsza i druga faza ćwiczenia BRAMA-18 opierają się o scenariusz fikcyjnego kryzysu państwowego, obfitującego w szereg działań destabilizujących funkcjonowanie oficjalnych władz. Narastają konflikty lokalne, wzrasta aktywność grup przestępczych i prowokatorów, w wyniku czego...

30kwi

Zakończyło się ćwiczenie BRAMA-18

- Cele ćwiczenia zostały osiągnięte – tymi słowami podsumował trzytygodniowe ćwiczenie studyjne BRAMA-18 jego kierownik, płk dr hab. Dariusz Majchrzak. Ostateczne omówienie treningu Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, realizowanego we współpracy ze Strażą Graniczną,...

24kwi

Wojska inżynieryjne: zawsze gotowe, często pierwsze (BRAMA-18)

24kwi

Słuchacze i kadra ASzWoj odwiedzili polskie miejsca pamięci w Wilnie

21 kwietnia br. kadra oraz słuchacze Wydziału Wojskowego, kończąc II fazę ćwiczenia studyjnego BRAMA-18, odbyli podróż do Wilna. Uczestnicy mieli okazję odwiedzić miejsca silnie związane z historią Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybitnymi Polakami.

17kwi

Zadania Ogniw Podsystemu Pozamilitarnego (BRAMA-18)

W sytuacji stanu wyższej gotowości obronnej (kryzysu) państwa, niezwykle dużego znaczenia nabiera współdziałanie wojska z tzw. układem pozamilitarnym, a więc lokalnymi przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, terenowymi oddziałami administracji wojskowej oraz...

13kwi

Trudna sztuka dowodzenia (BRAMA-18)

Zasadniczym celem ćwiczenia BRAMA-18 jest doskonalenie umiejętności oficerów w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia działań taktycznych we współdziałaniu z Wojskami Obrony Terytorialnej, Strażą Graniczną oraz organami administracji publicznej. Przedstawione elementy...

09kwi

BRAMA-18: Dywizja w działaniach taktycznych