MENU

Projekt GraduatON - dla studentów i absolwentów z niepełnosparwnością

Międzynarodowa Fundacja "Reaxum"  realizuję projekt GraduatON ,współfinansowany przez PFRON. Fundacja specjalizuje się w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym w pracy zdalnej.

Informacje na temat projektu oraz formularze zgłoszeniowe


wróć