MENU

Zgłoszenia do ''Legii Akademickiej'' w ASzWoj - AKTUALIZACJA (4.02.2019 r.)

Akademia Sztuki Wojennej przyjmuje zgłoszenia od osób zainteresowanych udziałem w programie „Legia Akademicka”.

Uczelnia przystąpiła do II edycji programu „Legii Akademickiej". Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów-ochotników, którzy w trakcie studiów chcą odbyć przeszkolenie wojskowe.

W grudniu 2018 r. porozumienie w tej sprawie podpisali Tomasz Zdzikot – sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Piotr Müller – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studenci Akademii Sztuki Wojennej chcący uczestniczyć w szkoleniu, mogą złożyć formularz w dziekanacie wydziału, w którym studiują. Kandydaci z innych uczelni składają wnioski w biurze podawczym (al. gen. A. Chruściela „Montera" 103, biuro przepustek ASzWoj – budynek nr 4). W związku z ogromnym zainteresowaniem Legią Akademicką oraz narzuconym przez MON limitem zgłoszeń, wnioski przyjmowane są do wyczerpania wolnych miejsc.

W sprawach pilnych należy kontaktować się z dowódcą Legii Akademickiej w ASzWoj – ppłk. Jackiem Jarzyną: tel. 261 813 915, e-mail: patriota@akademia.mil.pl.

Spotkanie organizacyjne (korekta wniosków, podział na grupy szkoleniowe) odbędzie się w Klubie Akademii Sztuki Wojennej w dniu 25 lutego o godz. 14.45.

Inauguracja szkolenia nastąpi 28 lutego 2018 r. w Sali Widowiskowej ASzWoj.  

Szczegółowe informacje zamieszczane są na stronie: https://pl-pl.facebook.com/OSD.Patriota/

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w dokumentach do pobrania.

***

„Legia Akademicka” to jedno z rozwiązań, którego głównym celem jest odbudowa rezerw osobowych. Dzięki zawartemu porozumieniu organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej m.in. przedmioty z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego.

Po zaliczeniu części teoretycznej (6 dni szkolenia w ASzWoj) student ochotnik składa wniosek o praktyczne przeszkolenie wojskowe w jednostce wojskowej (3 tygodnie kurs szeregowego i 3 tygodnie kurs podoficerski), które odbędą się podczas przerwy wakacyjnej.

Dokumenty do pobrania:


wróć