MENU

ppłk dypl. Antoni Chruściel

Urodził się 16 czerwca 1895 r. w Gniewczyźnie Łańcuckiej. Po ukończeniu gimnazjum w Jarosławiu, w 1914 r., wstąpił do Legionu Wschodniego. Po jego rozwiązaniu wcielony został do armii austro-węgierskiej. Po ukończeniu szkoły oficerskiej został dowódcą kompanii 90 pułku piechoty w Jarosławiu. W grudniu 1918 r. rozpoczął służbę w Wojsku Polskim, zostając dowódcą 5 kompanii 14 pułku piechoty, a następnie I batalionu 14 pułku piechoty. Przeniesiony do 42 piechoty dowodził 3 i 6 kompanią 42 pułku.

W międzyczasie studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu we Lwowie. W 1923 r. został dowódcą 2 kompanii lwowskiego 1 Korpusu Kadetów. Następnie dowodził 3 i 4 kompanią w tej jednostce. W maju 1927 r. został dowódcą II batalionu z 6 Pułku Strzelców Podhalańskich. W latach 1929-1931 kształcił się w Wyższej Szkole Wojennej, następnie wykładał w Centrum Szkolenia Piechoty w Rembertowie. W 1934 r. został kierownikiem taktyki piechoty w Wyższej Szkole Wojennej.

Wybitny. Charakter prawy i szlachetny. Niezwykle obowiązkowy i pracowity. Zdolny, rozumuje logicznie, decyduje szybko i trafnie. Taktycznie wybitnie uzdolniony. Posiada duże doświadczenie bojowe. Samodzielny, bardzo dobry organizator i kierownik. Bardzo dobry wykładowca i kierownik kursu.

Źródło: Krótka opinia służbowa, CAW, 1673/84/3, t.18, k.12

W roku 1937 objął stanowisko zastępcy dowódcy 40 pułku piechoty. W marcu 1938 r. został dowódcą 82 pułku piechoty. Po kapitulacji Modlina zbiegł z niewoli niemieckiej do Warszawy, gdzie rozpoczął służbę w Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej. Do sierpnia 1944 r. był komendantem Okręgu Warszawskiego. W tym samy roku mianowany generałem brygady.

Po kapitulacji oddziałów przebywał w obozach jenieckich. Uwolniony w maju 1945 r., objął w Londynie stanowisko zastępcy szefa Sztabu Głównego, następnie był Inspektorem Komisji Likwidacyjnej. Decyzją Rady Ministrów w Warszawie pozbawiony  obywatelstwa polskiego. W roku 1956 osiedlił się w Waszyngtonie. Zmarł 30 listopada 1960 r. Pochowany został na cmentarzu Doylestown w Pensylwanii W 2004 r. jego szczątki sprowadzono do Polski i złożono na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

fot. domena publiczna


wróć