MENU

płk dypl. Romeyko Marian

Urodził się 13 lutego 1897 roku w Olszanie. W 1915 r. został absolwentem Szkoły Handlowej w Zwinogródce. Po zakończeniu nauki powołano go armii rosyjskiej. Ukończył Wojskową Szkołę Inżynieryjną i otrzymał stopień chorążego. Następnie służył w twierdzy Seaborg. W 1916 r. był w 7 syberyjskim pułku inżynieryjnym. Uczestniczył w walkach pierwszej wojny światowej na froncie pod Rygą. Po wybuchu rewolucji bolszewickiej wstąpił do I Korpusu gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego.

W listopadzie 1918 r. rozpoczął służbę w Wojsku Polskim. Po ukończeniu Francuskiej Szkoły Pilotów  na Mokotowie otrzymał przydział do 4 eskadry lotniczej na Froncie Litewsko-Białoruskim. Później przeniesiono go do 3 eskadry wywiadowczej, w składzie której brał udział w wyprawie kijowskiej, operacji warszawskiej i operacji niemeńskiej. W 1920 r. otrzymał awans na kapitana. Później kilka miesięcy spędził w Bazie Lotnictwa Morskiego w Pucku.

W latach 1921-1923 studiował w Wyższej Szkole Wojennej. Pełnił służbę w Oddziale II Sztabu Generalnego, następnie w Dowództwie Okręgu Korpusu nr III w Grodnie. W połowie lat 20. dowodził dywizjonem lotniczym w 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu. Po służbie liniowej przeszedł do Oddziału III Sztabu Generalnego.

Od roku 1929 był wykładowcą katedry lotnictwa w Wyższej Szkole Wojennej.W 1936 r. mianowany podpułkownikiem. W tym samym roku wyznaczony został na stanowisko dyrektora nauk Wyższej Szkoły Lotniczej przy Wyższej Szkole Wojennej.

Źródło: fragment maszynopisu Tadeusza Kutrzeby "Opinie o oficerach pracujących w Wyższej Szkole Wojennej", Warszawa 1931 r., Archiwum Instytutu J. Piłsudskiego w  Ameryce

W 1937 r. wyjechał do Rzymu, gdzie został attaché lotniczym w polskiej ambasadzie i  pomagał w ewakuacji Polaków przez Włochy po klęsce wrześniowej.  Po  roku 1940 przejął we Francji, kierownictwo polskiej siatki wywiadowczej F-2. W związku z aresztowaniami przez niemiecką Abwehrę członków siatki, ewakuował się do Szwajcarii, gdzie nadal działał w wywiadzie polskim. Po wojnie przebywał we Francji, USA, Maroku i Australii. W 1967 r. powrócił do Polski. Zmarł 10 marca 1970 r. w Warszawie. Pochowany został na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

fot. Mała encyklopedia lotnicza, Warszawa 1938 r., s. 385. via Autor


wróć