MENU

gen. Louis Faury

– wykładowca taktyki piechoty, historyk wojskowości i wojen

Dyrektor Nauk Wyższej Szkoły Wojennej w latach 1921-1928

ppłk dypl. Władysław Heller

– wykładowca taktyki lotnictwa

ppłk dypl. Stanisław Sosabowski

– kierownik Katedry Operacyjnej Służby Sztabów

mjr dypl. Julian Piasecki

– wykładowca taktyki ogólnej

płk dypl. Konstanty Drucki-Lubecki

– wykładowca taktyki kawalerii

ppłk dypl. Stanisław Wilimowski

– wykładowca taktyki piechoty

płk dypl. Romeyko Marian

– wykładowca taktyki lotnictwa

ppłk dypl. Antoni Chruściel

– wykładowca taktyki

ppłk dypl. Stanisław Lityński

– wykładowca taktyki ogólnej

ppłk dypl. Leon Mitkiewicz-Żółłtek

– wykładowca taktyki ogólnej