MENU
Biogramy komendantów

gen. dyw. Stanisław Puchalski

- Komendant WSSG w latach 1919-1920

gen. dyw. Stefan Majewski

- Komendant WSSG w latach 1920-1921

gen. dyw. Gustaw Zygadłowicz

- Komendant SSG w latach 1921-1922

gen. dyw. Aureli Serda-Teodorski

- Komendant WSWoj w latach 1922-1925

gen. dyw. Kazimierz Dzierżanowski

- Komendant WSWoj w latach 1925-1926

gen. bryg. Edmund Kessler

- Komendant WSWoj w latach 1926-1928

gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba

- Komendant WSWoj w latach 1928-1939

płk dypl. artyl. Andrzej Marecki

- Komendant WSWoj w 1941 roku (pierwszy Kurs w Londynie)

płk dypl. kawal. Józef Marian Smoleński

- Komendant WSWoj w latach 1942-1943 (drugi Kurs w Eddleston)

płk dypl. artyl. Marian Kazimierz Korewo

- Komendant WSWoj w latach 1943-1944 (trzeci i czwarty Kurs w Eddleston)

płk dypl. piech. Roman Władysław Szymański

- Komendant WSWoj w latach 1944-1946 (piąty Kurs w Eddleston i szósty Kurs w Cupar Fife)