MENU

Wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych 2019

Szanowni Państwo,

informujemy o zainstalowaniu na stronie www biblioteki wyszukiwarki  czasopism przypisanych do dyscyplin naukowych wraz z ich punktacją. Dane w wyszukiwarce pochodzą z ogólnodostępnego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych publikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w postaci załącznika-pliku XLSX do komunikatu z dnia 31 lipca 2019 r (wraz ze sprostowaniem z dnia 20 grudnia 2019 r.).

Dostęp.: https://www.akademia.mil.pl/czasopisma/index.php

W załącznikach przedstawiamy wykazy czasopism z dyscyplin naukowych: historia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne.


wróć