MENU

System Informacji Naukowej Akademii Sztuki Wojennej

Biblioteka Główna ASzWoj z dniem 5 lutego 2020 roku wdrożyła System Informacji Naukowej Akademii Sztuki Wojennej (dostęp: https://sin.akademia.mil.pl).

Jego zadaniem jest upowszechnianie wyników działalności naukowej pracowników i doktorantów, w tym bieżące dokumentowanie oraz archiwizowanie ich dorobku naukowego.

W dniu 29 stycznia 2020 roku w Sali Łupaszki odbyła się prezentacja funkcjonalności Systemu Informacji Naukowej Akademii, którą poprowadził Dyrektor Biblioteki Głównej ASzWoj dr Piotr Dobrowolski. W prezentacji SIN uczestniczyli dziekani, prodziekani wydziałów, dyrektorzy instytutów i centrów oraz pracownicy uczelni.

Wdrożony system zawiera opisy bibliograficzne publikacji pracowników ASzWoj od 2016 roku (wcześniejsze publikacje dostępne są na stronie internetowej biblioteki – Baza Dorobku Naukowego – https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=2)

System Informacji Naukowej ASzWoj pozwala na:

  • raportowanie zgromadzonych danych, zarówno na potrzeby Władz Uczelni i jej jednostek organizacyjnych, jak i na potrzeby indywidualnych pracowników naukowych,
  • tworzenie aktualnych statystyk,
  • pobieranie wykazów publikacji (np. w ramach wydziału czy publikacji konkretnego autora) w postaci plików XLS pozwalających na dalszą analizę danych w arkuszu kalkulacyjnym.

 

Docelowo SIN stanie się platformą prezentującą cały dorobek naukowy Akademii Sztuki Wojennej.

W celu ułatwienia Państwu korzystania z systemu załączamy Prezentację SIN ASzWoj, która ułatwi poruszanie się po systemie.

Logowanie do systemu:

  1. Login: adres e-mail akademicki, np.: a.nowak@akademia.mil.pl
  2. Hasło: otrzymają Państwo na swoją skrzynkę e-mailową pisząc do Pani Jolanty Majewskiej (bibliotekarza ds. edukacji informacyjnej i komunikacji naukowej) j.majewska@akademia.mil.pl

 

Jednocześnie informujemy, że niebawem ukaże się zarządzenie Rektora-Komendanta ASzWoj w sprawie zasad gromadzenia, archiwizowania i udostępniania wyników prac naukowych pracowników i doktorantów Akademii Sztuki Wojennej.  


wróć