MENU

KOMUNIKAT MNiSW

NOWE, ROZSZERZONE WYKAZY CZASOPISM NAUKOWYCH I RECENZOWANYCH MATERIAŁÓW  Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ WYDAWNICTW MONOGRAFII NAUKOWYCH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z  konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych.

Nowy wykaz obejmuje 30 404 czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism nowo przyjętych do bazy Scopus lub baz WoS oraz 164 czasopisma nowo przyjęte  do bazy ERIH+, które uzyskały pozytywną ocenę KEN.

Link do komunikatu MNiSW z dnia 20 grudnia 2019 r.:  

https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych


wróć