MENU

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Walka cybernetyczna jako element ofensywny i defensywny - aspekt prawnoustrojowy"

We wtorek 17 grudnia br. w Sali Konferencyjnej im. Jacka Kuronia w Nowym Domu Poselskim odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.” Walka cybernetyczna jako element ofensywny i defensywny – aspekt prawnoustrojowy”.

Bibliotekę Główną ASzWoj reprezentowała Dyrekcja: dr Piotr Dobrowolski oraz Aneta Pajka.

Celem konferencji było omówienie kwestii związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem administracji państwowej w cyberprzestrzeni podczas ewentualnego konfliktu militarnego oraz regulacji prawnych w tym obszarze. Organizatorem przedsięwzięcia była Komisja Obrony Narodowej we współpracy z Katedrą Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytutu Prawa Akademii Sztuki Wojennej, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, Centrum Studiów nad Cyberbezpieczeństwem oraz Akademią Marynarki Wojennej.

Podczas konferencji zainaugurowano pierwszy numer czasopisma „Cybersecurity and Law”, które „stanowi inspirację do analiz, wymiany poglądów oraz stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi nt. cyberbezpieczeństwa”. Zapraszamy do korzystania z ww. czasopisma oraz  pozostałych zbiorów z zakresu cyberbezpieczeństwa znajdujących się w zbiorach BG ASzWoj.


wróć