MENU

Konferencja naukowa 100 lat wojskowego bibliotekarstwa naukowego. Od zbiorów tradycyjnych do cyfrowych. Portal bezpieczeństwa i obronności Akademii Sztuki Wojennej

Konferencja naukowa 100 lat wojskowego bibliotekarstwa naukowego. Od zbiorów tradycyjnych do cyfrowych. Portal bezpieczeństwa i obronności Akademii Sztuki Wojennej - już za nami!

W sali widowiskowo-konferencyjnej Akademii Sztuki Wojennej, 5 grudnia 2019 roku, odbyła się konferencja naukowa, będąca podsumowaniem realizowanego przez Bibliotekę Główną projektu pt. „Portal Bezpieczeństwa i Obronności ASzWoj”.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele bibliotek wojskowych, uniwersyteckich, oświatowych i publicznych, reprezentanci klubów wojskowych, kadra i pracownicy Akademii Sztuki Wojennej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Jego Magnificencja Rektor-Komendant gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz.

Konferencja była okazją do podsumowania prac związanych z realizacją projektu digitalizacji, przyznanego w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dzięki funduszom unijnym w wysokości blisko 12 mln złotych możliwe będzie udostępnienie ponad 47 tysięcy zdigitalizowanych dokumentów. Należą do nich zasoby nauki z obszaru obronności i bezpieczeństwa, które zgromadzone są w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej będącej głównym ośrodkiem naukowym w Polsce zajmującym się naukami
o bezpieczeństwie.

W konferencji udział wzięło 7 prelegentów reprezentujących następujące instytucje: Akademię Sztuki Wojennej, Wojskową Akademię Techniczną, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, firmę BonaSoft.

Konferencja odbyła się w dwóch panelach tematycznych: „Digitalizacja zbiorów i udostępnianie zasobów cyfrowych” oraz „Od zbiorów tradycyjnych do cyfrowych”. Moderatorami konferencji byli: Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej dr Piotr Dobrowolski oraz Dyrektor Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej dr Bogumiła Konieczny-Rozenfeld.

Wystąpienia prelegentów dotyczyły: zarządzania danymi badawczymi, wyzwań digitalizacji i archiwistyki cyfrowej, historii bibliotekarstwa wojskowego, organizacji działalności projektu Portal Bezpieczeństwa i Obronności, rozważań na temat czy współczesna biblioteka akademicka może być partnerem naukowo-dydaktycznym uczelni.

Ciekawym akcentem konferencji była wycieczka po militarnych zabytkach Akademii Sztuki Wojennej „Rembertów Kolebka Orła Białego”. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zobaczenia wielu niezwykłych obiektów z okresu międzywojennego będących polskim dziedzictwem narodowym. Niektóre obiekty pamiętają czasy carskie. 26 stycznia 2010 r. historyczny zespół urbanistyczno-architektoniczny Akademii Sztuki Wojennej został wpisany do rejestru zabytków. Wycieczkę prowadziła warszawska przewodniczka miejska, pilot wycieczek, mieszkanka Rembertowa - Elżbieta Jabłońska.

Spotkania kuluarowe, które odbywały się po obradach były okazją do nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń, a także sprzyjały zacieśnieniu więzi osób zainteresowanych nowoczesnym bibliotekarstwem spełniającym wymagania społeczeństwa informacyjnego.

 


wróć