MENU

KONFERENCJA "100 lat wojskowego bibliotekarstwa naukowego. Od zbiorów tradycyjnych do cyfrowych - Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej"

Uprzejmie informujmy, że w dniu 5 grudnia br. w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej odbędzie się konferencja naukowa „100 lat wojskowego bibliotekarstwa naukowego. Od zbiorów tradycyjnych do cyfrowych – Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej”.

Tematem przewodnim planowanej konferencji będzie podsumowanie prac związanych z udostępnieniem cyfrowym zasobów naukowych zgormadzonych w Bibliotece Głównej ASzWoj. Udział w konferencji pozwoli na wymianę poglądów i doświadczeń związanych z digitalizacją oraz udostępnianiem wojskowych zasobów cyfrowych.

W przerwie między panelami odbędzie się spacer historyczny po militarnych zabytkach Rembertowa „Rembertów – Kolebka Orła Białego”.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż przedsięwzięcie nie wiąże się z opłatą konferencyjną.

Serdecznie zapraszamy 

Adres rejestracyjny (do 29.11.2019r.): bg.aszwoj@akademia.mil.pl

Zapraszamy do odwiedzenia zakładki konferencyjnej: http://konferencja.akademia.warszawa.pl

Program konferencji 

„100 lat naukowego bibliotekarstwa wojskowego. Od zbiorów tradycyjnych do cyfrowych – Portal Bezpieczeństwa i Obronności”  Warszawa,  05 grudnia 2019 r.

9.00-10.00

Rejestracja uczestników

10.00

Oficjalne otwarcie konferencji i powitanie uczestników (płk dr hab. Tadeusz Zieliński, Prorektor ds. naukowych Akademii Sztuki Wojennej)

10.00-11.30

Panel I – Digitalizacja zbiorów i udostępnianie zasobów cyfrowych (moderator dr Piotr Dobrowolski – Akademia Sztuki Wojennej)

1. Zarządzanie danymi badawczymi na platformie cyfrowej (dr Zuza Wiorogórska – Uniwersytet Warszawski)

2. Wyzwania digitalizacji i archiwistyki cyfrowej (dr Kamila Augustyn – Uniwersytet Wrocławski)

3. Digitalizacja w Bibliotece Głównej WAT: bariery i szanse (Iwona Piwońska –Wojskowa Akademia Techniczna)

4. System udostępniania zasobów naukowych Akademii Sztuki Wojennej (Jarosław  Łagoda - BonaSoft)

11.30-13.00

Rembertów Kolebka Orła Białego. Wycieczka po militarnych zabytkach Akademii Sztuki Wojennej (przewodnik Elżbieta Jabłońska)

13.00-14.00

Obiad (Restauracja, blok nr 69)

14.00-15.30

Panel II – Od zbiorów tradycyjnych do cyfrowych (moderator dr Bogumiła Konieczny-Rozenfeld – Wojskowa Akademia Techniczna)

1. Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej – aspekt organizacyjny (Piotr Baran – Akademia Sztuki Wojennej)

2. Historia bibliotekarstwa wojskowego i ich rola w udostępnianiu zbiorów (dr Piotr Dobrowolski – Akademia Sztuki Wojennej)

3. Czy biblioteka akademicka może być partnerem w procesie naukowo-dydaktycznym współczesnej uczelni? (Mariola Nawrocka – Wojskowa Akademia Techniczna)

15.30-16.00

Zakończenie konferencji (dr Piotr Dobrowolski – Akademia Sztuki Wojennej)


wróć