MENU

WILEY

Baza została udostępniona wszystkim szkołom wyższym i instytucjom naukowym w Polsce przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na podstawie decyzji o sfinansowaniu krajowej licencji akademickiej) koordynowanej przez ICM,której wydawcą jest John Wiley & Sons Ltd (Wiley) i Blackwell Publishers. Licencja krajowa obejmuje aktualizowany corocznie zbiór czasopism FULL COLLECTION nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych.