MENU

WEB OF SCIENCE

Wiodąca i najbardziej powszechna baza bibliograficzno-bibliometryczna, której wydawcą jest Clarivate Analytics. W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska). Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe: Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945, Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956, Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975, Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990, Book Citation Index (BKCI) od 2010, Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015, Journal Citation Reports (JCR) od 1997, Essential Science Indicators oraz bazy dodatkowe: Biosis Citation Index, Data Citation Index, Dervent Innovation Index, Zoological Records, Medline, Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicus (IC), Current Contents Connect. Wszystkie bazy zgrupowane są na serwerze jako pakiet Core Colletion. Na platformie WoS jest dostęp do InCites (narzędzia do analizy danych z bazy Web of Science).

Bezpośredni link do bazy - KLIKNIJ!