MENU

Serwisy społecznościowe dla naukowców

  • Academia.edu to internetowa platforma na pracowników naukowych, która służy promowaniu swoich publikacji na międzynarodową skalę łącznie z monitoringiem wpływu tychże artykułów.
  • Google Scholar to platforma wyszukiwawcza tekstów naukowych z wielu dziedzin. Posiada także funkcję analizy cytowań – do tego celu należy pobrać aplikację: (Publish or Perish) znajdującą się na stronie: http://www.harzing.com/pop.htm
  • Google Scholar Citations funkcjonujący w serwisie Google Scholar. Po założeniu konta /profilu/ możemy zliczać cytowania oraz wskaźniki.
  • INFONA to portal komunikacji naukowej zawierający 10mln artykułów / czasopisma i książki – jej celem jest ułatwienie wymiany wiedzy / opinii a także współpracy naukowej
  • Researcher ID to platforma dla badaczy i naukowców zintegrowana z platformą Web of Science
  • ResearchGate platforma społecznościowa dla naukowców z całego świata – można na niej umieszczać publikacje / dzielić się wynikami badań i znaleźć naukowego współpracownika do realizacji badań.
  • Scientix to platforma społecznościowa wymiany informacji / projektów i wyników badań
  • Springer Open Choice/Open Access to platforma umożliwiająca publikowanie w czasopismach naukowych na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access)

wróć