MENU

SPRINGER

Baza została udostępniona w 2010 roku szkołom wyższym i instytucjom naukowym w Polsce dzięki decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o sfinansowaniu w całości krajowej licencji akademickiej. Zasoby elektroniczne Springer udostępniane są od 2010 roku na podstawie krajowej licencji akademickiej. Licencja Springer w roku 2018 obejmuje 1981 czasopism bieżących oraz 453 czasopisma archiwalne wraz ze wszystkimi rocznikami dostępnymi na serwerze wydawcy, Zawiera pełne teksty artykułów z czasopism i książki, opublikowane przez koncern wydawniczy Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers. W ramach krajowej licencji akademickiej Springer działa dodatkowy program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice.

Program umożliwia publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access). Artykuły Open Access poddane są temu samemu co w tradycyjnym modelu publikacji procesowi korekty i akceptacji z udziałem recenzentów, ale po przyjęciu do publikacji stają się dostępne w wersji elektronicznej dla wszystkich użytkowników Internetu na świecie. Czytelnicy nie ponoszą żadnych opłat za dostęp do tych artykułów, a koszty ich publikacji są przeniesione na instytucje finansujące badania naukowe. W przypadku polskiego programu Springer Open Choice koszty publikacji są pokrywane w całości z ryczałtowej opłaty rocznej za licencję krajową Springer wnoszonej do wydawcy przez ICM i finansowanej ze środków MNiSW. Autorzy, którzy publikują w modelu swobodnego dostępu zachowują prawa autorskie, w tym prawo do upowszechniania swojego dzieła zgodnie z licencją “Creative Commons Attribution” (CC BY). Ostateczna elektroniczna wersja opublikowanego artykułu jest udostępniana przez wydawcę, jednocześnie może być archiwizowana i udostępniana w repozytoriach instytucji, w której afiliowany jest autor, lub która finansuje Open Access. Wydawnictwo Springer posiada dodatkowo umowę z repozytorium PubMed Central, w którym deponowane są pełne teksty artykułów Open Access z zakresu nauk biomedycznych.

Bezpośredni link do bazy - KLIKNIJ!