MENU

Polskie Normy

Biblioteka Główna ASzWoj udostępnia Polskie Normy z następujących dziedzin: usługi, organizacja, zarządzanie, jakość, administracja, socjologia, środowisko, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, wojskowość, inżynieria wojskowa, uzbrojenie. Baza dostępna jest na wydzielonym stanowisku w Czytelni.