MENU

NATURE I SCIENCE

Baza abstraktowa, pełnotekstowa.

Czasopisma elektroniczne Nature i Science są udostępniane od roku 2010 w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich Czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy Nature Publishing Group. Nature to jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie. Zostało założone w 1869 r. Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science Licencja obejmuje roczniki od 1997 bez krajowej archiwizacji. Ponadto na serwerze dostępne jest czasopismo open-access Science Advances.