MENU

LEX

LEX-System Informacji Prawnej - zawiera teksty polskich aktów prawnych, orzecznictwo i komentarze. Daje wiele możliwości wyszukiwania. Zawiera dokumenty prawa polskiego. Zakres tematyczny: Dzienniki Ustaw (od 1918 r.), Monitor Polski (od 1945 r.), prawo miejscowe (zbiór aktów opublikowanych w 16 wojewódzkich dziennikach urzędowych od 1999 r.),pisma urzędowe Ministerstwa Finansów, prawo resortowe (akty prawne opublikowane w dziennikach ministerstw i urzędów centralnych od 2001 r.),prawo Unii Europejskiej (wybór ponad 400 aktów prawnych UE - traktaty założycielskie, dyrektywy i rozporządzenia), projekty ustaw, orzeczenia sądowe, wzory pism i umów (związanych z praktycznym zastosowaniem niektórych przepisów prawnych), bibliografię prawniczą (zbiór publikacji prawnych z lat 1990-2001). Zakres chronologiczny - 1918-. Pełne teksty akt prawnych od 1995r.

Zapraszamy do korzystania z zasobów LEX w czytelni Akademii Sztuki Wojennej!

Godziny pracy czytelni można znaleźć tutaj - KLIJNIJ!