MENU

INFONA

Portal komunikacji naukowej, powstał w ramach projektu SYNAT, zawiera obecnie ponad 12 mln publikacji, w tym prawie 10 tys. czasopism i ponad 28 tys. książek. Są to otwarte polskie treści naukowe oraz licencjonowane zasoby zagraniczne. Wielkość zgromadzonych w serwisie dokumentów to kilkanaście terabajtów.

Dla instytucji naukowych INFONA może być przestrzenią do prezentowania rezultatów prac badawczych oraz udostępniania materiałów edukacyjnych. Na portalu Infona naukowcy mogą prezentować publikacje, wykłady w postaci wideo, materiały edukacyjne i rozprawy doktorskie, z których mogą korzystać badacze z całego świata. Serwis ułatwia także współpracę, wymianę wiedzy, opinii i doświadczeń w środowisku naukowym poprzez m.in.: rozbudowany mechanizm wyszukiwania, tworzenie profilu naukowca z funkcjami umożliwiającymi kontakt, łatwe wyszukiwanie badaczy zajmujących się daną dziedziną, tworzenie list publikacji "do przeczytania", ułatwienia w deponowaniu publikacji, w trakcie którego system rozpoznaje dziedzinę nauki i automatycznie klasyfikuje artykuł, rozpoznaje język i uzupełnia metadane artykułu, podpowiada słowa kluczowe.