MENU

Bibliograficzna Baza Danych Dorobku Naukowego Pracowników ASzWoj

Zgodnie z zarządzeniem rektora-komendanta Akademii Sztuki Wojennej z dnia 03.01.2019 r. w sprawie: gromadzenia, dokumentowania, opracowania i upowszechniania informacji dotyczących publikacji pracowników, doktorantów i studentów Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, udostępniamy formularze wymaganych danych bibliograficznych.


wróć