MENU

NOWOŚCI BIBLIOTECZNE styczeń 2020 r.

Szanowni Czytelnicy,

zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą zbiorów  o jakie wzbogaciła się Biblioteka Główna ASzWoj w styczniu 2020 r.

Llink: https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=nowosci&sort=dat&view=1, przekieruje bezpośrednio do zakładki NOWOŚCI w katalogu biblioteki.

Miłej lektury 

Wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych 2019

Szanowni Państwo,

informujemy o zainstalowaniu na stronie www biblioteki wyszukiwarki  czasopism przypisanych do dyscyplin naukowych wraz z ich punktacją. Dane w wyszukiwarce pochodzą z ogólnodostępnego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych publikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w postaci załącznika-pliku XLSX do komunikatu z dnia 31 lipca 2019 r (wraz ze sprostowaniem z dnia 20 grudnia 2019 r.).

W załącznikach przedstawiamy wykazy czasopism z dyscyplin naukowych: historia, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne.

System Informacji Naukowej Akademii Sztuki Wojennej

Biblioteka Główna ASzWoj z dniem 5 lutego 2020 roku wdrożyła System Informacji Naukowej Akademii Sztuki Wojennej.

DOSTĘP TESTOWY DO PAKIETU SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES CZASOPISM WYDAWNICTWA TAYLOR & FRANCIS.

Szanowni Państwo,

informujemy, że aktywowany został dla Akademii Sztuki Wojennej dostęp testowy do pakietu Social Sciences & Humanities czasopism wydawnictwa Taylor & Francis. Test aktywny do dnia 14 lutego 2020 zapewnia dostęp do wydań bieżących oraz archiwalnych, począwszy od 1997 roku.

 

Dostęp można uzyskać poprzez wejście na stronę http://www.tandfonline.com/  oraz wybór poszczególnego zakresu dziedzinowego, a także z wykorzystaniem linków prowadzących do wybranych czasopism.

 

Pakiet Social Sciences & Humanities Library (SSH) zapewnia dostęp do ponad 1400 recenzowanych czasopism zawierających treści potrzebne użytkownikom do prowadzenia badań oraz nauczania w zakresie nauk społecznych oraz humanistycznych, między innymi w takich obszarach jak:

- Studia strategiczne, bezpieczeństwo i obronność,

- Polityka i stosunki międzynarodowe,

- Kryminologia i prawo,

- Biznes, zarządzanie i ekonomia

 

Ponad 900 tytułów kolekcji Social Sciences & Humanities Library znajduje się w indeksach cytowań Clarivate Analytics Citation Indexes/Web of Science®.

Ponad 93% czasopism pakietu SSH Library widnieje w wykazie czasopism punktowanych MNISW 2019.

Większość czasopism publikowana jest we współpracy z renomowanymi towarzystwami i instytucjami naukowymi, wśród których są między innymi Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, The International Institute for Strategic Studies, Australian Institute of International Affairs czy Academy of Criminal Justice Sciences.

KOMUNIKAT MNiSW

NOWE, ROZSZERZONE WYKAZY CZASOPISM NAUKOWYCH I RECENZOWANYCH MATERIAŁÓW  Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ WYDAWNICTW MONOGRAFII NAUKOWYCH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z  konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych.

Nowy wykaz obejmuje 30 404 czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism nowo przyjętych do bazy Scopus lub baz WoS oraz 164 czasopisma nowo przyjęte  do bazy ERIH+, które uzyskały pozytywną ocenę KEN.

Link do komunikatu MNiSW z dnia 20 grudnia 2019 r.:  

https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Walka cybernetyczna jako element ofensywny i defensywny - aspekt prawnoustrojowy"

We wtorek 17 grudnia br. w Sali Konferencyjnej im. Jacka Kuronia w Nowym Domu Poselskim odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.” Walka cybernetyczna jako element ofensywny i defensywny – aspekt prawnoustrojowy”.

Bibliotekę Główną ASzWoj reprezentowała Dyrekcja: dr Piotr Dobrowolski oraz Aneta Pajka.

Celem konferencji było omówienie kwestii związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem administracji państwowej w cyberprzestrzeni podczas ewentualnego konfliktu militarnego oraz regulacji prawnych w tym obszarze. Organizatorem przedsięwzięcia była Komisja Obrony Narodowej we współpracy z Katedrą Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytutu Prawa Akademii Sztuki Wojennej, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, Centrum Studiów nad Cyberbezpieczeństwem oraz Akademią Marynarki Wojennej.

Podczas konferencji zainaugurowano pierwszy numer czasopisma „Cybersecurity and Law”, które „stanowi inspirację do analiz, wymiany poglądów oraz stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi nt. cyberbezpieczeństwa”. Zapraszamy do korzystania z ww. czasopisma oraz  pozostałych zbiorów z zakresu cyberbezpieczeństwa znajdujących się w zbiorach BG ASzWoj.

Konferencja naukowa 100 lat wojskowego bibliotekarstwa naukowego. Od zbiorów tradycyjnych do cyfrowych. Portal bezpieczeństwa i obronności Akademii Sztuki Wojennej

Konferencja naukowa 100 lat wojskowego bibliotekarstwa naukowego. Od zbiorów tradycyjnych do cyfrowych. Portal bezpieczeństwa i obronności Akademii Sztuki Wojennej - już za nami!

KONFERENCJA "100 lat wojskowego bibliotekarstwa naukowego. Od zbiorów tradycyjnych do cyfrowych - Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej"

Uprzejmie informujmy, że w dniu 5 grudnia br. w Bibliotece Głównej Akademii Sztuki Wojennej odbędzie się konferencja naukowa „100 lat wojskowego bibliotekarstwa naukowego. Od zbiorów tradycyjnych do cyfrowych – Portal Bezpieczeństwa i Obronności Akademii Sztuki Wojennej”.

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ ASZWOJ W ACADEMY OF THE POLICE FORCE W BRATYSŁAWIE

W ramach programu Erasmus + delegacja Biblioteki Głównej ASzWoj: dr Piotr Dobrowolski, Aneta Pajka oraz Beata Przygoda w dniach 23-27 września br. odbyła staż w Bibliotece Akademii Korpusu Policyjnego w Bratysławie.

PILOTAŻOWY PROGRAM PUBLIKOWANIA OTWARTEGO ELSEVIER

Informujemy, że w ramach licencji krajowej zostanie uruchomiony pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach Elsevier.

 

Kolejny krok w upowszechnianiu dorobku naukowców z ASzWoj

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej w sprawie gromadzenia, dokumentowania, opracowania i upowszechniania informacji dotyczących publikacji naszych pracowników, doktorantów i studentów, w Akademii stworzono „Bibliograficzną Bazę Danych Dorobku Naukowego Pracowników ASzWoj”. Dziś Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej idzie krok dalej i planuje wdrożenie nowoczesnego narzędzia do zarządzania informacją naukową i wiedzą. O szczegółach nowego systemu bibliograficznego rozmawiamy z dr. Piotrem Dobrowolskim,  dyrektorem BG ASzWoj oraz Anetą Pajką, zastępcą dyrektora, kierownikiem Działu Opracowania i Informacji Naukowej.