MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym

Każde państwo, bez względu na wielkość, napięcia społeczne, antagonizmy mniejszościowe uznaje szeroko rozumiane bezpieczeństwo jako priorytet realizowanej polityki. Jedną z podstawowych funkcji państwa jest  bowiem dążenie, by  zapewnić swym obywatelom i podmiotom działającym na jego terytorium jak najszerzej rozumiane bezpieczeństwo. We współczesnym świecie najlepsze efekty wobec zagrożeń i nowych wyzwań można osiągnąć jedynie w ramach wspólnie podejmowanych i realizowanych decyzji politycznych.

Tegoroczna Konferencja obejmie następujące obszary tematyczne:
• współczesne zagrożenia i prognozowane wyzwania dla środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego;
• bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne współczesnych państw,
• bezpieczeństwo narodowe, system obronny państwa;
• strategiczne studia nad bezpieczeństwem przyszłości;
• siły zbrojne w działaniach na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego;
• prawne regulacje i polityka bezpieczeństwa europejskiego;
• regionalna współpraca państw;
• bezpieczeństwo informacyjne i komunikacja medialna;
• zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa  wewnętrznego państwa;
• zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Konferencja ma na celu dokonanie analizy, oceny i diagnozy współczesnych zagrożeń oraz prognozy wyzwań dla bezpieczeństwa państw, a w konsekwencji usystematyzowania wiedzy na temat kształtowania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Jesteśmy przekonani, że czynny udział Państwa w naszej konferencji przyczyni się do nadania jej wysokiego poziomu naukowego, a rezultaty tej dyskusji będą mogły zostać wykorzystane w rozwiązywaniu wielu istotnych problemów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Przewodnicząca z ramienia WBN ASzWoj
dr Anna Mróz-Jagiełło     

Przewodniczą z ramienia WPAiZ UJK
dr Anna Zagórska

Temat przewodni konferencji:
Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań

 

ORGANIZATORZY

Organizatorzy konferencji

HONOROWY PATRONAT

BBN

Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Logo

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Organizatorzy:
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
Zakład Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w  im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
University of Security Management in Košice - Slovakia
Vysoká Škola Evropských a Regionálních Studií – Czeska Republik
Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Zylinie - Słowacja
Matej Bel University, Faculty of Political Sciences and International Relations Department of Security Studies - Słowacja
Vysoka Skola Danubius - Słowacja
National University of Public Service - Hungary
Police Academy of the Czech Republic
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych  w Kielcach
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce
Staropolska Szkoła Wyższa Wydział Zamiejscowy w Myślenicach
Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych
Stowarzyszenie Instytut Promocji Regionu Świętokrzyskiego

RADA NAUKOWA:
• gen. bryg. dr Jarosław KRASZEWSKI Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
• prof. zw. dr hab. Jerzy JASKIERNIA Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK
• płk dr hab. Bogdan GRENDA Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj
• kmdr dr hab. Jarosław TESKA Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
• dr Elżbieta MĘCINA-BEDNAREK Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Myślenicach Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach
• prof. dr hab. Branislav KOVACIK Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
• płk dr inż. Rafał BAZELA Dyrektor Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce
• prof. Ing. Jiří DUŠEK Ph. D Prorektor Pro Vědu, Výzkum a Rozvoj Vice-Rector for Science, Research and Development Vysoká škola evropských a regionálních studií, Czechy v Českých Budějovicích
• doc. Paed Dr. Alica HARAJOVA, PhD Prorektor, Vysoka Skola Danubius
• prof.dr hab. Peter CAJKA Prodziekan ds. nauki, badań i rozwoju Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
• prof. nadzw. dr hab. Grzegorz RDZANEK Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania UJK
• prof. zw. dr hab. Agnieszka KASIŃSKA-METRYKA Dyrektor Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa Wydziału Prawa, Zarządzania i Administracji UJK
• prof. zw. dr hab. Marian KOZUB Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, UJK
• prof. zw. dr hab. Marek ŻMIGRODZKI Wydział Politologii UMCS
• prof. dr hab. Daniele CELLAMARE Instytut Militariów, University Roma, Italy
• prof. dr hab Zoran CEKEREVAC  Uniwesytet Belgrad, Serbia
• prof. nadzw. dr hab. Paweł SOROKA Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego, WPAiZ UJK
• prof. dr hab. Miroslav KELEMEN Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
• prof. dr hab. inż Pavel NECAS Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
• prof. nadzw. dr hab. Wojciech SOKÓŁ Wydział Politologii UMCS
• prof. Ing. Ladislav HOFREITER, CSc. Faculty of Security Engineering University of Zilina
• prof. dr hab. Piotr MICKIEWICZ Akademia Marynarki Wojennej
• prof. dr hab. Stanisław KRIZOVSKI Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach  
• prof. dr hab Josef REITSPIS  Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach                           
• Dr. h. c. doc. JUDr. Štefan KOČAN Prorektor Akademii Korpusu Policji w Bratysławie
• doc. JUDr. Mojmír MAMOJKA, PhD. Prorektor Akademii Korpusu Policji  w Bratysławie
• Ing. Bc. Luděk MICHÁLEK, Ph.D. Police Academy of the Czech Republic
• dr hab. Halina ŚWIEBODA Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Informacyjnego i Komunikacji Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, ASzWoj
• dr Krzysztof WĄTOREK  Prorektor WSEP i NM im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
• ppłk dr Andrzej SOBOŃ Dziekan ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj
• ppłk Paweł MAJDAN Zastępca dyrektora Instytutu Studiów Strategicznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj
• dr Anna MRÓZ – JAGIEŁŁO Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, ASzWoj Prezes Stowarzyszenia „Ruch Wspólnot Obronnych”
• dr Anna ZAGÓRSKA Zakład Bezpieczeństwa Narodowego, WPAiZ UJK Prezes Stowarzyszenia Instytut Promocji Regionu Świętokrzyskiego
• dr Marta GĘBSKA Instytut Studiów Strategicznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj
• dr Jarosław WALCZAK Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Wiceprezes Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych
• dr Jolanta PUACZ-OLSZEWSKA Politechnika Rzeszowska
• dr Tomasz KONOPKA Staropolska Szkoła Wyższa - Wydział Zamiejscowy w Myślenicach

CEL KONFERENCJI
Celem konferencji jest dokonanie analizy i oceny uwarunkowań bezpieczeństwa państw w kontekście zdiagnozowanych zagrożeń oraz prognozowanych wyzwań, a w konsekwencji usystematyzowania wiedzy na temat procesów w zakresie kształtowania i kreowania  bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Językami roboczymi konferencji są język polski, angielski, słowacki i czeski. Nadsyłane referaty będą publikowane w języku polskim lub angielskim po uprzednim uzyskaniu recenzji.

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Anna MRÓZ-JAGIEŁŁO -Przewodnicząca (WBN ASzWoj)/SRWO, e-mail: a.mrozjag@gmail.com, tel.502 506 949
dr Anna ZAGÓRSKA -Przewodnicząca (WPAiZ, UJK) – sekretarz, e-mail: cyran.a@wp.pl, tel.602336251
dr Jarosław WALCZAK Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
dr Dariusz PALACZ WSEPiNM w Kielcach
płk Anna OSOWSKA-REMBECKA Centralny Zarząd Służby Więziennej
płk mgr Paweł CHABIELSKI Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych  
dr inż. Rafał KOŁODZIEJCZYK Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania UJK
mgr Katarzyna KLIMCZYK Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj
mgr Karolina KUKLA WBN ASzWoj / SRWO
mgr Wiktoria TRYBUŁ Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj
mgr Marzena ARAŹNA Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj
mgr Weronika KUKLA WZiD ASzWoj/SRWO

WAŻNE INFORMACJE I TERMIN KONFERENCJI
Zgłoszenie udziału w konferencji do 10 kwietnia 2018 r.
Dostarczenie artykułu do druku (w języku polskim lub angielskim) do 31 maja 2018 r. na adres e-mailowy: cyran.a@wp.pl
Termin konferencji: 25-26 kwietnia 2018 r.
Miejsce: siedziba UJK / Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania -Świętokrzyska 21 – Kielce – Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości.
Opłata konferencyjna: 350 zł. (w cenę wliczona publikacja artykuł, poczęstunek, lunch, kolacja).
Kolacja - Hotel "Tęczowy Młyn"

Pliki do pobrania: