MENU

Kompetencje studentów Akademii Sztuki Wojennej - opracowanie i realizacja edukacyjnych kursów e-learningowych

Celem projektu jest: Podniesienie kompetencji 400 studentów I i II stopnia Akademii Sztuki Wojennej poprzez opracowanie i wdrożenie 5 kursów e-learningowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 361 021,87 PLN

Zespół projektowy:

  • kierownik projektu: płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, t.jalowiec@akademia.mil.pl
  • koordynator projektu: mjr dr hab. inż. Piotr Maśloch, p.masloch@akademia.mil.pl
  • audytor projektu: dr Małgorzata Milian-Pogonowska, m.pogonowska@akademia.mil.pl
  • kurs pt. Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym: dr Małgorzata Lasota, m.lasota@akademia.mil.pl
  • kurs pt. Założenia do metodyki przygotowania pracy dyplomowej dla studentów szkół wyższych: dr Magda Ligaj, m.ligaj@akademia.mil.pl
  • kurs pt. Kurs logistyki w oparciu o wybrane moduły systemu SAP ERP: dr inż. Marek Mróz, m.mroz@akademia.mil.pl
  • kurs pt. Kurs z zakresu zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem  w warunkach konkurencji globalnej: dr inż. Izabela Horzela, i.horzela@akademia.mil.pl, dr hab. inż. Piotr Maśloch, p.masloch@akademia.mil.pl
  • kurs pt. Ekologiczne aspekty zarządzania środowiskowego: dr Andrzej Nowak, a.nowak@akademia.mil.pl