MENU

Poprawa bezpieczeństwa i ochrona żołnierzy na misjach poprzez działanie w obszarach wojskowo-medycznym i technicznym

Numer projektu: DOB-BIO6/19/98/2014 - projekt finansowany ze środków NCBiR w ramach konkursu Nr 4/2013 projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa. Lider projektu: Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik: gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz GIELERAK. Kierujący projektem z ramienia ASzWoj: prof. dr hab. inż. Stanisław Kowalkowski. Kierownik grupy zadań w III Etapie: ppłk dr Grzegorz Piela.

 

System informacyjno-analityczny wspomagający zarządzanie ryzykiem podczas planowania i realizacji działań Policji

Numer projektu: DOB-BIO7/02/01/2015 - projekt finansowany ze środków NCBR w ramach  konkursu Nr 7/2015 dla projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa.
Kierownik: nadkom. dr Jarosław Truchan.
Kierujący projektem z ramienia ASzWoj: ppłk dr inż. Tomasz Całkowski.

Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe

Numer projektu: DOB-BIO6/19/98/2014 - projekt finansowany ze środków NCBiR w ramach konkursu Nr 6/2014 dla projektów z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa.
Lider projektu: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
Kierownik: dr Danuta Bukowiecka.
Kierujący projektem z ramienia ASzWoj: prof. dr hab. inż. Stanisław Kowalkowski. Kierownik grupy zadań w IV Etapie: ppłk dr inż. Piotr Harężlak.