MENU
plakat 1

plakat 2

plakat 3

plakat 4

Konkurs na projekty badawcze w ramach programu „Grant Badawczy”

Do konkursu stosuje się Regulamin podziału, wydatkowania i rozliczania środków finansowych w ramach programu wsparcia badań podstawowych w uczelniach wojskowych pn. "Grant Badawczy” (stanowiący załącznik do uchwały nr 7/2018 Senatu Akademii Sztuki Wojennej).

Dokumenty, w tym wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację zadania badawczego wraz z dorobkiem wnioskodawcy (według wzoru - załącznik 2 i 5 regulaminu) należy składać w sekretariacie prodziekana ds. naukowych do dnia 8 czerwca 2018 r.


wróć