MENU

PK.ZZP.261.98.2019 DOSTAWA JAJ DO AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

PK.ZZP.261.94.2019 Dostawa mebli biurowych wraz z montażem

PK.ZZP.261.84.2019 Dostawa odzieży roboczej, ochronnej, sportowej oraz obuwia.

PK.ZZP.261.89.2019 Zaprojektowanie i wykonanie zadania: Rozbudowa istniejących systemów elektronicznego przechowywania kluczy /DK/ oraz telewizyjnego systemu nadzoru IP w budynkach nr 2 i nr 28

PK.ZZP.261.92.2019 USŁUGA POLEGAJĄCĄ NA OPIECE SERWISOWEJ I WSPARCIU TECHNICZNYM PROGRAMU SYMFONIA W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

PK.ZZP.261.86.2019 - Usługa polegająca na świadczeniu usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych na potrzeby Akademii Sztuki Wojennej

PK.ZZP.261.80.2019 REMONT WYTYPOWANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU Nr 6 NA TERENIE AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

PK.ZZP.261.73.2019 DOSTAWA ŻYWNOŚCI - WARZYW I OWOCÓW ŚWIEŻYCH ORAZ SURÓWEK

PK.ZZP.261.72.2019 USŁUGA POLEGAJĄCĄ NA OPIECE SERWISOWEJ I WSPARCIU TECHNICZNYM PROGRAMU SYMFONIA W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

PK.ZZP.261.67.2019 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu drukującego

PK.ZZP.261.77.2019 Dostawa sprzętu oraz projektora multimedialnego.

PK.ZZP.261.68.2019 Remont 10 mieszkań w budynku nr 59 w latach 2019 - 2020