MENU

ARCHIWALNY Regulamin w sprawie zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp oraz sprawozdawczości w tym zakresie (z załącznikami)

Regulamin w sprawie zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp oraz sprawozdawczości w tym zakresie

Wersja obowiązująca do 2018-01-04

druk ZP - 1 A4P8 Sprawozdanie miesięczne z zawartych umów z zakresu dydaktyki do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

druk ZP - 2 A4P8 Zapotrzebowanie w sprawie wydatkowania środków publicznych

druk ZP - 3 A4P8 Wniosek w sprawie udzielenia zamówienia którego wartość nie przekracza równowartości 35 tys. zł.

druk ZP - 4 A4P8 Szacunek wartości zamówienia

druk ZP - 5 A4P8 Zapytanie w celu ustalenia wartości szacunkowej

druk ZP - 6 A4P8 Ewidencja wydatków / Comiesięczny bilans zrealizowanych wydatków

druk ZP - 7 A4P8 Informacja o łącznej wartości zamówień - art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

druk ZP - 8 A4P8 Roczne sprawozdanie

druk ZP - 9 A4P8 Protokół konieczności natychmiastowego zakupu/usunięcia awarii

druk ZP - 10 A4P8 Rejestr zakupów - art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

druk ZP - 11 A4P8 Plan zamówień publicznych