MENU

Komunikat Rektora-Komendanta ASzWoj z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 24 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych (…) zawieszenie kształcenia w Akademii zostaje przedłużone do 10 kwietnia.

Prowadzenie zajęć będzie kontynuowane w ramach kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy edukacyjnej ILIAS ASzWoj oraz narzędzi na niej dostępnych jako rekomendowanego medium komunikacji nauczycieli akademickich ze studentami.

Organizacja zajęć odbywa się zgodnie z wytycznymi dziekanów i dyrektorów samodzielnych instytutów w porozumieniu z Wydziałem Kształcenia na Odległość (ADL).


wróć