MENU

Komunikat Rektora-Komendanta ASzWoj z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo naszych studentów i słuchaczy, od 12 do 25 marca br. zawieszona zostaje działalność dydaktyczna w Akademii Sztuki Wojennej z wyłączeniem kształcenia na odległość.

Równocześnie informujemy, że dla studentów i słuchaczy ruch po kampusie Akademii został zamknięty w obrębie funkcjonowania systemu przepustkowego. W sprawach administracyjnych i naukowo-dydaktycznych prosimy kontaktować się wyłącznie telefonicznie, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub poprzez biuro podawcze w budynku nr 4.

O zasadach organizacji kształcenia na odległość informować będą dziekani wydziałów i dyrektorzy samodzielnych instytutów na własnych stronach internetowych.

Do końca marca br. odwołane zostają wszystkie konferencje, sympozja i seminaria naukowe, a także wydarzenia artystyczne.

Dzień otwarty zostanie przeniesiony z 4 kwietnia br. na inny termin.

Biblioteka Główna ASzWoj zostaje zamknięta dla czytelników do odwołania.

Dostęp do obiektów sportowych zostaje ograniczony. Zasady korzystania określi kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ASzWoj.

Administracja Akademii działa w normalnym trybie.

O wszelkich zmianach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej uczelni.


wróć