MENU

Komunikat Rektora-Komendanta ASzWoj w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 >>, władze Akademii Sztuki Wojennej informują, że nie rekomenduje się w najbliższym czasie wyjazdów służbowych studentów, doktorantów i pracowników Akademii do państw i regionów wskazanych w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego [tj. Chin, Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji (departament Oise w Regionie Hauts-de-France, region Ile-de France, departament Górna Sabaudia w regionie Owernia-Rodan-Alpy, departament Morbihan w regionie Bretania), Niemiec (Nadrenia Północna-Westfalia) i Japonii].

W związku z dodatkowymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi pobytu na terenie Niemiec, Francji i Hiszpanii, władze Akademii nie rekomendują wyjazdów również do ww. państw. Szczegółowe informacje dot. krajów z lokalną transmisją wirusa można znaleźć w raportach dziennych WHO. Zalecamy zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich.

Rezygnacja z wyjazdu jest możliwa nawet wtedy gdy administracyjna procedura związana z jego organizacją została zakończona, tzn. zatwierdzane zostało polecenie wyjazdu zagranicznego i ukazał się punkt w rozkazie Rektora-Komendanta o wyjeździe.

W przypadku rezygnacji z wyjazdu, proszę poinformować o tym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz Biuro Współpracy Zagranicznej ASzWoj.

Uprasza się wszystkich pracowników, studentów i doktorantów o przestrzeganie zaleceń i procedur określonych przez Ministra Zdrowia w przypadku wystąpienia niedyspozycji zdrowotnej.


wróć