MENU

Ruszyła trzecia edycja Legii Akademickiej

W Akademii Sztuki Wojennej, 26 lutego 2020 r., odbyła się uroczysta inauguracja trzeciej edycji programu „Legia Akademicka” (LA). Ochotnicze szkolenie rozpoczęło ponad 100 studentów naszej uczelni. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, jednostek wojskowych, a także uczniowie klas mundurowych.

Tegoroczną edycję Legii Akademickiej rozpoczął meldunek okolicznościowy, złożony przez dowódcę LA, informujący o gotowości Akademii Sztuki Wojennej do rozpoczęcia szkolenia.

Uczestników programu powitał Rektor-Komendant, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz. – Bardzo się cieszę, że to już kolejna edycja Legii Akademickiej, a patrząc na liczbę chętnych – edycja bardzo udana (…). Cieszę się również, że kilka lat temu zdecydowano się na odtworzenie Legii Akademickiej w Siłach Zbrojnych i ten potencjał, który reprezentują sobą studenci Akademii Sztuki Wojennej oraz innych uczelni wyższych w Polsce, nadal jest wykorzystywany.

Dbając o wysoki poziom przygotowania studentów, program tegorocznej edycji LA został uzupełniony o dodatkowe zajęcia specjalistyczne ze szkolenia strzeleckiego, inżynieryjnego, OPBMR, geografii wojskowej, testów wojskowych z W-F, języka obcego oraz trening praktyczny z terenoznawstwa. Ponadto zajęcia z ceremoniału wojskowego obejmować będą problematykę taką jak: barwy narodowe, patriotyzm, polska tożsamość narodowa i tradycje SZ RP. Musztra – stanie się nieodzownym elementem szkolenia legionistów. Należy podkreślić, że Akademia Sztuki Wojennej nadprogramowo przeprowadzi ponad 50 godzin lekcyjnych.

W tegorocznej edycji ponownie chcemy pokazać najwyższy poziom wyszkolenia naszych legionistów i zdobyć w klasyfikacji miano najlepszej uczelni w Polsce – przyznaje ppłk Jacek Jarzyna, dowódca Legii Akademickiej ASzWoj.

W okolicznościowym przemówieniu Rektor-Komendant wskazał także na istotę współdziałania absolwentów Legii Akademickiej z różnych roczników studiów i z poszczególnych edycji programu już po zakończeniu szkolenia, aby środowisko to było trwale zintegrowane w murach Akademii, a studenci mogli uczestniczyć w zajęciach, kształtujących ich przyszłą drogę zawodową. Dla tych, którzy zdecydowali się wstąpić do zawodowej służby wojskowej po zakończeniu szkolenia w ramach LA, przygotowano możliwość indywidualnych korepetycji oraz szkoleń dodatkowych pod nadzorem kadry ASzWoj. Dodatkowo absolwenci, uczestnicząc w działaniach proobronnych organizacji studenckich, zdobywają m.in. wiedzę z obszaru szkolenia kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Podczas uroczystości głos zabrał również zastępca dyrektora Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” MON, Waldemar Zubek, który nawiązał do systemu szkolenia kandydatów na żołnierzy, znaczenia munduru w Wojsku Polskim oraz skierował okolicznościowe życzenia do uczestników LA. – Chciałbym Wam życzyć, abyście znaleźli drogę po Legii Akademickiej, zostali blisko munduru i blisko tej służby. Legia Akademicka jest wspaniałym rozdziałem (…).

Zwieńczeniem uroczystości było podpisanie przez Rektora-Komendanta i dyrektora Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” MON aktu inauguracji III edycji programu Legia Akademicka. Jest on symbolicznym rozpoczęciem szkolenia, które do końca dnia prowadzili instruktorzy z jednostek wojskowych: 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego i Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia.

1. Warszawska Brygada Pancerna w Warszawie-Wesołej, którą reprezentował płk Dariusz Czekaj, została wyznaczona jako jednostka patronacka dla Akademii Sztuki Wojennej. Oznacza to, że legioniści z Rembertowa będą uczestniczyli również w zajęciach na terenie poligonu brygady.

***

„Legia Akademicka” to jedno z rozwiązań, którego głównym celem jest odbudowa rezerw osobowych. Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów-ochotników, którzy w trakcie studiów chcą odbyć przeszkolenie wojskowe.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej m.in. przedmioty z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego.

Po zaliczeniu części teoretycznej student-ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych lub ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP podczas przerwy wakacyjnej.

***

Obowiązujące szkolenie e-learning Legii Akademickiej (Komunikat z 12 marca 2020 roku)

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem w skali całego kraju działań profilaktycznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, od 12 do 25 marca br. wszelkie formy zajęć Legii Akademickiej Akademii Sztuki Wojennej będą kontynuowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Wszelkie informacje dostępne są pod linkiem:
https://ilias.akademia.mil.pl/login.php?target=&soap_pw=&ext_uid=&cookies=nocookies&client_id=PDKW&lang=pl

 

Zobacz więcej:

 


wróć