MENU

Zakończenie kolejnej edycji Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej

W Sali Tradycji Akademii Sztuki Wojennej, 21 lutego 2020 roku, odbyło się uroczyste zakończenie Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej (PSPO). W tej edycji studiów, realizowanych od lutego 2019 roku, uczestniczyło 24 wyróżniających się oficerów w stopniach pułkownika i komandora, przewidzianych do wyznaczenia na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego generała brygady (kontradmirała).

W uroczystości wręczenia dyplomów udział wziął Sekretarz Stanu w MON Sebastian Chwałek, władze ASzWoj, na czele z rektorem-komendantem gen. bryg. dr. inż. Ryszardem Parafianowiczem oraz kadra naukowo-dydaktyczna, zaangażowana w realizację elitarnych studiów, będących przepustką do generalskich lampasów. 

Podczas zbiórki odczytany został list Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, w którym podkreślono, że największą wartością każdego wojska są żołnierze, a umiejętności i wiedza dowódców stanowią kluczowy element zarówno w przygotowaniu do realizacji zadań, jak również osiągnięciu zwycięstwa na polu bitwy. – Mam autentyczne uznanie dla profesjonalnych umiejętności wszystkich tegorocznych Absolwentów Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w Akademii Sztuki Wojennej, dla Waszej determinacji i poświęcenia, z jakimi służycie w linii, dowództwach i sztabach oraz różnych instytucjach ministerstwa obrony narodowej. Gratuluję wręczonych Wam dziś dyplomów. Kapitał wiedzy jaką zdobyliście podczas tych studiów w połączeniu z Waszym wyjątkowym doświadczeniem zdobytym w trakcie dotychczasowej służby dają Wam nowe możliwości w służbie państwu i jego obronności. Jestem przekonany, że swoimi wyjątkowymi talentami będziecie skutecznie budować Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i wspierać gremia pracujące nad ustawicznym wzmacnianiem potencjału obronnego Polski (…).

W liście minister Mariusz Błaszczak podziękował również kadrze dydaktycznej Akademii Sztuki Wojennej i wszystkim, którzy przyczynili się do wysokiego poziomu nauczania na Podyplomowych Studiach Polityki Obronnej.

Podziękowania dla uczestników i wykładowców złożył także obecny podczas uroczystości Sekretarz Stanu w MON Sebastian Chwałek. (…) chciałbym wszystkim Panom podziękować za uczestnictwo w tych zajęciach, a w szczególności kadrze dydaktycznej za wzorowe przeprowadzenie tego toku nauczania (…). Zarówno poziom, jak i zaangażowanie wskazują na to, że mamy na przyszłość dobrze wyedukowaną kadrę oficerską.

Warto podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat zmianie uległ program Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej – dziś ich słuchacze rozwiązują złożone problemy z zakresu polityki obronnej państwa i strategii, doskonaląc również warsztat związany z przygotowaniem i prowadzeniem działań operacyjno-strategicznych.

Na zakończenie podniosłej zbiórki głos zabrał także rektor-komendant ASzWoj, gratulując Absolwentom prestiżowych studiów i składając im okolicznościowe życzenia Życzę wszystkiego dobrego, rozwoju, awansów  i służby dobrej dla Polski.          


wróć