MENU

System Informacji Naukowej w Akademii Sztuki Wojennej

Biblioteka Główna ASzWoj z dniem 5 lutego 2020 roku wdrożyła System Informacji Naukowej Akademii Sztuki Wojennej (SIN ASzWoj). Jego zadaniem jest upowszechnianie wyników działalności naukowej pracowników i doktorantów, w tym bieżące dokumentowanie oraz archiwizowanie ich dorobku naukowego.

System Informacji Naukowej ASzWoj dostępny jest pod linkiem: https://sin.akademia.mil.pl i zawiera opisy bibliograficzne publikacji pracowników ASzWoj od 2016 roku.

System Informacji Naukowej ASzWoj pozwala na:

  • raportowanie zgromadzonych danych, zarówno na potrzeby władz i jednostek organizacyjnych uczelni, jak i indywidualnych pracowników naukowych,
  • tworzenie aktualnych statystyk,
  • pobieranie wykazów publikacji (np. w ramach wydziału czy publikacji konkretnego autora) w postaci plików XLS pozwalających na dalszą analizę danych w arkuszu kalkulacyjnym.

 

29 stycznia br. w Sali Łupaszki odbyła się prezentacja funkcjonalności Systemu Informacji Naukowej Akademii, którą poprowadził dyrektor Biblioteki Głównej ASzWoj dr Piotr Dobrowolski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz poszczególnych wydziałów, centrów i instytutów oraz pracownicy uczelni.

Docelowo SIN stanie się platformą prezentującą cały dorobek naukowy Akademii Sztuki Wojennej.

 


wróć