MENU

Wizyta przedstawicieli ASzWoj w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

W dniu 16 stycznia br. na zaproszenie Starosty Braniewskiego przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej udali się do Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie. Wizyta rozpoczęła się spotkaniem Rektora – Komendanta gen. bryg. dr inż. Ryszarda Parafianowicza ze Starostą Braniewskim Karolem Motyką i Wicestarostą Mirosławem Kudlińskim.

Ofertę dydaktyczną Akademii przedstawiała delegacja w składzie: prof. dr hab. Jarosław Gryz (Prorektor ds. studenckich ASzWoj), dr Joanna Zagdańska (Kierownik Wydziału Spraw Studenckich Doktoranckich i Promocji), dr Michał Przybylak, Julia Heleniak, Kamil Pietrzak, Michał Bartoszek, Kamil Grossman oraz Dominika Dąbrowicz. Na spotkanie przybyli: Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Braniewski  Mirosław Kudliński, Warmińsko Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, przedstawiciel 9 Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie mjr Jan Smalarz (Szef Sekcji Wychowawczej), przedstawiciele 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie ppłk Jarosław Kowalski i ppor Michał Machała, Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus, Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki, dyrektor ZSB w Braniewie Piotr Danilewicz.  

Zorganizowane spotkanie było zainicjowane przez władzę Samorządu Terytorialnego Ziemi Braniewskiej, a skierowane do uczniów klas maturalnych w celu zapoznania się z: ofertą dydaktyczną ASzWoj, działalnością Samorządu Studenckiego ASzWoj, funduszem stypendialnym, ofertą Wydziału Wojskowego oraz organizacjami studenckimi i imprezami, które są stałym punktem w życiu każdego studenta.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor ZSB w Braniewie Piotr Danilewicz: ”Bardzo się cieszę, że mogę gościć Państwa w murach naszej szkoły! Przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej przyjechali do nas, żeby przekazać informacje o swojej ofercie, a u nich zawsze dużo się dzieje. Zapraszam moich uczniów do wysłuchania, co ciekawego przygotowali nasi dzisiejsi goście”.

Delegaci przedstawili prezentację o Akademii, która składała się z kilku części. Największym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie studentów, którzy opowiedzieli o swoim kierunku studiów, realizowanych przedmiotach, aktywności w Samorządzie Studenckim oraz o możliwościach, które daje nasza Alma Mater.

Po zakończeniu oficjalnego spotkania, studenci ASzWoj odpowiadali na zadawane z sali pytania. Najwięcej pytań padło na temat, możliwości wsparcia finansowego, organizowanych wyjazdach zagranicznych (program Erasmus+), wymiarze godzinowym zajęć oraz czym zajmuje się Samorząd Studencki i jakie doświadczenie można zdobyć dzięki tej pracy. Bardzo się cieszymy z tak pozytywnej rozmowy, która wywołała na twarzach uśmiech, zaciekawienie
i mamy nadzieję, że inspirację do rozwoju! 

Dziękujemy za gościnę, a maturzystów na Dzień Otwarty 4 kwietnia 2020 roku oraz do kontaktu:


wróć