MENU

Akademickie "Pacta Conventa" na rok akademicki 2019/2020

10 stycznia 2020 roku władze ASzWoj, reprezentowane przez prorektora ds. studenckich prof. dr. hab. Jarosława Gryza,  przekazały studentom "Academici Pacta Conventa" – Informator o ponadprogramowych kierunkach rozwoju studentów, z której studenci ASzWoj mogą korzystać w roku akademickim 2019/2020.

Podpisanie dokumentu odbyło się w Sali Tradycji ASzWoj w obecności: prorektora ds. studenckich prof. dr. hab. Jarosława Gryza, przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Roberta Mikołaja Czajkowskiego, Kierownika Wydziału Spraw Studenckich Doktoranckich i Promocji dr Joanny Zagdańskiej, przedstawicieli członków Samorządu Studenckiego oraz studentów ASzWoj.

Profesor Gryz rozpoczął swoje przemówienie od przytoczenia cytatu, który otwiera dokument: „Nie oczekuj tego co przyniesie Ci przyszłość, ukształtuj ją tak, by spełniała twoje oczekiwania”. Jesteście studentami wspaniałej uczelni, posiadającej bogate tradycje. Cieszę się, że dokument, który podpiszemy stał się kolejnym!

W obszernym informatorze znajduje się zbiór wszystkich zajęć dodatkowych, w tym aktywności naukowych, sportowych i hobbystycznych, z których mogą korzystać studenci naszej uczelni. Można w nim znaleźć rejestr organizacji studenckich i kół naukowych, spis sekcji i klubów sportowych, grup artystycznych i kreatywnych, a ponadto zestawienie oferty e-learningowej i językowej, oferowanych przez funkcjonujące w Akademii komórki organizacyjne.

Z myślą o miłośnikach podróżowania znalazło się także zestawienie wszystkich możliwości praktyk, staży i wymiany semestralnej w ramach programu Erasmus +. Dokument uzupełnia informacja na temat różnorodnych stypendiów, możliwych do uzyskania w naszej Alma Mater.

Przewodniczący URSS ASzWoj podkreślił: „Przygotowane kompendium jest preludium do rozwinięcia swoich możliwości, zainteresowań jakie daje nam nasza Alma Mater. Mam nadzieję, że „Pacta Conventa” ułatwi życie studentom rozpoczynającym swoją naukę na Akademii”.

Pacta Conventa po raz pierwszy zostały podpisane w roku akademickim 2017/2018, a jej pomysłodawcą był Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Jarosław Gryz.

Dokumenty do pobrania:


wróć