MENU

Konferencja naukowa z okazji 25-lecia Wyższych Kursów Obronnych w ASzWoj

15 stycznia br. odbyła się zorganizowana przez Szkołę Administracji Obronnej Akademii Sztuki Wojennej konferencja naukowa z okazji jubileuszu 25-lecia Wyższych Kursów Obronnych nt. „Szanse i perspektywy edukacji obronnej w Rzeczypospolitej Polskiej”. Honorowy patronat na konferencją objął Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak.

Konferencję otworzył Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, którzy przywitał zaproszonych gości m.in. Sekretarza Stanu w MON Pana Tomasza Zdzikota, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawicieli Sił Zbrojnych RP i innych służb mundurowych, a także uczelni wyższych.  W swoim wystąpieniu Rektor-Komendant przypomniał historię Wyższych Kursów Obronnych oraz podkreślił wysoki poziom kadry naukowo-dydaktycznej Akademii Sztuki Wojennej.

Z kolei Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Tomasz Zdzikot w swoim wystąpieniu podkreślał wagę Wyższych Kursów Obronnych w systemie szkolenia obronnego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz życzył Akademii Sztuki Wojennej dalszych sukcesów na tym polu.

Następnie Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej wyróżnił medalami 100-lecia Wyższej Szkoły Wojennej: 

- Pana Tomasza Zdzikota - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

- Pana posła Michała Jacha – Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP

- Pana dr inż. Andrzeja Osińskiego – kierownika Wyższych Kursów Obronnych

Okolicznościowe listy gratulacyjne Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej otrzymali:

- dr hab. Marian Kuliczkowski – za wkład w rozwój Kursów Obronnych

- dr hab. Bogdan Michailuk – za wkład w rozwój Kursów Zarzadzania Kryzysowego

W drugiej części konferencji Dyrektor Szkoły Administracji Obronnej ASzWoj dr Mariusz Kamiński przedstawił rozwój Wyższych Kursów Obronnych oraz innych form kształcenia obronnego w Akademii Sztuki Wojennej w ciągu ostatnich 25 lat. Podkreślił, że Akademia Sztuki Wojennej przeszkoliła już ponad 5000 osób w ramach WKO oraz 1500 osób w ramach Kursów Obronnych (które obchodziły niedawno 10-lecie istnienia).      

Następnie odbyły się dwa panele naukowe. W pierwszym panelu pt. „Perspektywy rozwoju nauki o bezpieczeństwie” udział wzięli prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj), prof. dr hab. Adam Tomaszewski (Wydział Zarzadzania i Dowodzenia ASzWoj), prof. dr hab. Marek Wrzosek, (Wydział Wojskowy ASzWoj). Panel moderował dr Mariusz Kamiński.

Natomiast w drugim panelu pt. „Edukacja obronna w RP” udział wzięli poseł Michał Jach (Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP), płk dr hab. inż. Leszek Elak (prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj) oraz płk dr hab. Tadeusz Zieliński (prorektor ds. naukowych ASzWoj). Wystąpienie wstępne na temat edukacji obronnej wygłosiła dr hab. Ilona Urych (prodziekan ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj), która również moderowała panel.


wróć