MENU

TWIERDZA-20: START ĆWICZENIA

13 stycznia 2020 roku, na Wydziale Wojskowym Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się ćwiczenie studyjne pod kryptonimem TWIERDZA-20.

Ćwiczenie TWIERDZA-20 prezentuje hipotetyczne, nieliniowe oblicze potencjalnego konfliktu zbrojnego na kanwie zmian zachodzących stale w środowisku bezpieczeństwa. Kierownictwo ćwiczenia stawia na nieszablonowe rozwiązania, zrywanie z konwencją planowania i prowadzenia działań szczebla brygady. Niezbędne do osiągniecia tego celu są: wiedza oraz umiejętność kreatywnego rozwiązywania złożonych problemów taktycznych. Realizm ćwiczenia zachowany jest dzięki szerokiej współpracy z podmiotami cywilnymi: strażą graniczną, żandarmerią wojskową oraz strukturami systemu zarzadzania kryzysowego. Realizowane jest także współdziałanie w wojskami obrony terytorialnej. Pozwoli to na lepszą ocenę terenu, poprawę wykorzystania infrastruktury, zwiększenie zakresu zdobywanych informacji, przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym i spójną realizację zadań wsparcia i zabezpieczenia bojowego.

Oprócz słuchaczy wojskowych studiów i kursów realizowanych przez Wydział Wojskowy, w ćwiczenie włączeni zostali również studenci cywilni udzielający się w kołach naukowych. Ćwiczenie jest dwuetapowe. Pierwszy etap stacjonarny, realizowany w obiektach ASzWoj, ukierunkowany na planowanie działań w odpowiedzi na eskalujący kryzys, drugi zaś – poza murami uczelni – konfrontuje wypracowane rozwiązania z lokalnymi uwarunkowaniami środowiskowymi w zmieniającej się dynamicznie sytuacji po wybuchu konfliktu.

Uczestników ćwiczenia TWIERDZA-20 powitał dziekan Wydziału Wojskowego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki Wwoj.


wróć