MENU

Seminarium naukowe: Ochrona granicy państwowej wobec współczesnych wyzwań i możliwości

Koło naukowe Pogranicznik zaprasza na III seminarium naukowe "Ochrona granicy państwowej wobec współczesnych wyzwań i możliwości", które odbędzie się 14 stycznia br. o godzinie 9.30. w budynku nr 14 s. 30.

CELE SEMINARIUM:

  • Ukazanie istotnych wyzwań i możliwości związanych z ochroną granicy państwowej w dobie współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa – potencjał lądowy i morski Straży Granicznej.
  • Identyfikacja zasadniczych problemów służb granicznych – „samotne wilki”, nielegalna migracja.
  • Analiza bieżących potrzeb i możliwości Straży Granicznej w zakresie zastosowania nowych technologii oraz rozwijania współpracy z instytucjami układu pozamilitarnego.
  • Wymiana poglądów i doświadczeń – dyskusja problemowa.

 

KOMITET NAUKOWY:
1. płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI
2. płk dr hab. Zbigniew LEŚNIEWSKI
3. ppłk dr Wojciech SÓJKA
4. ppłk dr Mirosław LASKOWSKI
5. ppłk dr Paweł OSTOLSKI

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:
1. Tomasz SOBIERAJSKI
2. Mariusz URBANIAK
3. Anna BOROWA
4. Natalia BOROWSKA
5. Ewa KRAWCZYK

 

Dokumenty do pobrania:


wróć