MENU

Sztuczna inteligencja jako element komunikacji strategicznej

17 grudnia 2019 r. odbyło się IV spotkanie StratCom FORUM w Akademii Sztuki Wojennej. Tematem przewodnim było wykorzystanie sztucznej inteligencji w działaniach komunikacyjnych resortu obrony narodowej.                                                                                        

Organizatorem był Zakład Komunikacji Strategicznej Akademii Sztuki Wojennej, zaś patronat medialny nad Konferencją objął portal „Sztuczna Inteligencja”.

Uroczystość otworzył płk dr hab. inż. Krzysztof Krakowski, Dziekan Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej.

W czasie spotkania omawiano wyzwania wobec procesów złośliwego sterowania ludźmi i maszynami w cyberprzestrzeni (ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk, kierownik Pracowni Modelowania i Analizy Cyberprzestrzeni Wydziału Cybernetyki WAT). 

Odniesiono się do problemów etycznych związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (dr Robert Siewiorek Redaktor Naczelny Portalu „SZTUCZNA INTELIGENCJA” Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy) oraz omówiono sposoby lokowania informacji o wojsku w telewizyjnych serwisach informacyjnych (red. Aneta Kołodziej Szefowa redakcji „Panoramy” TVP2 (do 2019).

W czasie spotkania wskazano perspektywy działań w zakresie public relations polskiego sektora zbrojeniowego (Sylwia Kuligowska Manager ds. komunikacji korporacyjnej, CSR oraz zarządzania kryzysowego) oraz przedstawiono realizację funkcji komunikacji strategicznej  w Królestwie Arabii Saudyjskiej (ppłk Andrzej Żarkowski — ASzWoj, były p.o. Attaché Obrony RP w Królestwie Arabii Saudyjskiej).

Finalna część spotkania miała charakter zamknięty. W ścisłym gronie ekspertów przedstawiciele instytucji i jednostek wojskowych resortu obrony narodowej i administracji państwowej omawiali bieżącą działalność i plany w obszarze STRATCOM w MON i NATO.


wróć