MENU

Zakończenie kursu Kierowanie terenowymi organami administracji wojskowej szczebla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

W dniu 06.12.2019 r. w Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Pionu Doskonalenia Kursowego Akademii Sztuki Wojennej, odbyło się uroczyste zakończenie kursu "Kierowanie terenowymi organami administracji wojskowej szczebla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (WSzW)".

Kurs przeznaczony jest dla oficerów przewidzianych do wyznaczenia na stanowisko służbowe szefa WSzW (zastępcy szefa WSzW – szefa wydziału, szefa wydziału WSzW). Celem kształcenia było przygotowanie i doskonalenie uczestników kursu do prak­tycz­nej realiza­cji zadań zgodnie z zakresem kompetencji szefa WSzW, a także do koordynowania funkcjonowania terenowych organów administracji wojskowej. Podczas szkolenia uczestnicy kursu nabyli wiedzę oraz umiejętności w zakresie działania Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Szkolenie zakończył moduł praktyczny, dający możliwość wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej w codziennej działalności WSzW. Obejmował on praktykę w WSzW Warszawa i WSzW Łódź oraz wykonanie prac indywidualnych w formie ćwiczeń i materiałów na potrzeby kierowania działalnością WSzW.

Podsumowania i zakończenia kursu dokonał Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ, Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 SG WP – płk Roman KOPKA oraz Szef Pionu Doskonalenia Kursowego gen. dyw. (rez.) Zbigniew CIEŚLIK. Szef ZOiU-P1 podsumował przebieg kursu oraz pogratulował osiągnięcia wysokich wyników podczas egzaminu końcowego. Gratulacje absolwentom złożył także Rektor-Komendant ASzWoj. W swoim wystąpieniu podziękował również Szefowi ZOiU-P1 za owocną współpracę i pomoc w organizowaniu i realizacji kursów. Kurs z wyróżnieniem  ukończyli: płk Marek LIKOS (I lokata), płk Jarosław MOLISAK (II lokata), płk Włodzimierz CHUPKA (III lokata).

W imieniu uczestników kursu, za  włożony trud w organizację kursu i realizację procesu dydaktycznego podziękował prymus – płk Marek LIKOS. Absolwenci, którzy ukończyli kurs z oceną bardzo dobrą w dowód uznania otrzymali dyplomy i okolicznościowe upominki, natomiast wszyscy otrzymali świadectwa ukończenia kursu i znaczki pamiątkowe Akademii wydane z okazji 100-lecia Wyższej Szkoły Wojennej.


wróć