MENU

Rok szkolenia rezerw osobowych rozpoczęty w Akademii Sztuki Wojennej

W Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Pionu Doskonalenia Kursowego Akademii Sztuki Wojennej 5 grudnia br. miało miejsce zakończenie dwóch kursów przeszkolenia kadr rezerwy: "Kursu taktycznego dla oficerów rezerwy sztabu batalionu zmechanizowanego" oraz "Kursu taktycznego dla oficerów rezerwy sztabu batalionu ochrony".

     Zakończenie kursów miało charakter bardzo uroczysty i odbyło się w Sali Tradycji Akademii Sztuki Wojennej. Podsumowania kursów dokonał Rektor - Komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ oraz zaproszeni goście: Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P-1 SG WP płk Roman KOPKA i Zastępca Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 SG WP płk dypl. Cezary JANOWSKI.

     W trakcie kursu uczestnicy doskonalili wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do pełnienia obowiązków na stanowisku oficera sztabu batalionu zmechanizowanego oraz batalionu ochrony. Podczas zajęć słuchacze kursów poznali zakres obowiązków realizowanych przez komórki organizacyjne i osoby funkcyjne na stanowisku dowodzenia batalionu w ramach cyklu decyzyjnego. Wnioski oraz decyzje podjęte podczas zajęć w salach -  słuchacze konfrontowali z realnymi warunkami podczas rekonesansów i zajęć w terenie.

     Zajęcia przygotowali i przeprowadzili wykładowcy Akademii Sztuki Wojennej. W opinii uczestników szkolenia zajęcia realizowane w trakcie kursu były bardzo dobrze przeprowadzone, a wiedza i umiejętności które zdobywali w murach Akademii Sztuki Wojennej na pewno będzie bardzo przydatna podczas dalszego wykonywania obowiązków na stanowiskach.

     W toku zajęć na szczególne wyróżnienie zasłużyli: ppor. rez. Barbara POPEK oraz ppor. rez. Michał PRZYBYLAK, którzy jako prymusi kursów zostali uhonorowani pamiątkowymi ryngrafami Rektora - Komendanta Akademii Sztuki Wojennej. Ponadto bardzo wysokie oceny końcowe uzyskali: por. rez. Maciej ZAORSKI , ppor. rez. Maciej BRYSACZ , ppor. rez. Aleksander OSTROUCH , ppor. rez. Adrian HEŁKA , por. rez. Mariusz KRZEMIŃSKI , kpt. rez. Michał CHOROSTIN , kpt. rez. Marek JABŁKO oraz por. rez. Wojciech DEPA. Etapem końcowym szkolenia był egzamin, który słuchacze zaliczyli z bardzo wysoką oceną średnią.

     W czasie wolnym słuchacze mieli możliwość zarówno indywidualnie jak i w trakcie wyjazdów organizowanych prze kadrę Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów zapoznać się z bogatą ofertą kulturalną Warszawy.

     Zakończone kursy były jednymi z ostatnich realizowanych w ramach „Rocznego planu przeszkolenia kadry rezerwy” w Akademii Sztuki Wojennej w 2019 r. Razem, w mijającym roku, w Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów zrealizowano 9 kursów przeszkolenia kadr rezerwy i przeszkolono 240 żołnierzy rezerwy.

     Na kursy zapraszamy już w roku 2020. W Pionie Doskonalenia Kursowego planowane są kolejne kursy przeszkolenia kadr rezerwy. Kilkuset oficerów rezerwy uczestniczyć będzie w różnorodnych formach zdobywania i doskonalenia kwalifikacji.


wróć